Самоуправлений выборы 2021

"MŪSU PARTIJA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Igors Prelatovs 1986 Daugavpils pilsētas dome
2. Līvija Jankovska 1960 Daugavpils pilsētas dome
3. Andrejs Nariškins 1975 SIA "PELLSTON NAMI"
4. Igors Ignatjevs 1981 SIA "LokRem"
5. Jevgēnijs Koršenkovs 1973 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
6. Jevgeņijs Ustinskovs 1970 Latvijas Nacionālais kultūras centrs
7. Vladimirs Borisjonoks 1955 SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
8. Mečislavs Truskovskis 1976 Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"
9. Velta Prokofjeva 1978 Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde
10. Jevgeņija Dedele 1960 Daugavpils Individuālo sporta veidu skola
11. Edvards Sargsjans 1966 Daugavpils pilsētas dome
12. Andrejs Konovaļčiks 1986 AS "Sadales tīkls"
13. Jānis Buļs 1966 Daugavpils 6. vidusskola
14. Svetlana Rudjko 1964 Daugavpils 16.vidusskola
15. Deniss Timofejevs 1987 SIA "Cargoflex"
16. Alla Mačanovska 1962 SIA "NEW A.R.T. Būve"
17. Irina Sevrjukova 1961 "Ē.Gulbja laboratorija"
18. Ēriks Lociks 1979 Politiskā partija "MŪSU PARTIJA"
Программа партии
“MŪSU PARTIJA” priekšvēlēšanu programma
“MŪSU PILSĒTA 2025”.

Mūsu mērķis – pilsētas attīstība un daugavpiliešu labklājības nodrošināšana.

MĒS
panāksim pilsētas ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju uzticēšanos un iesaisti pilsētas attīstības plānošanā.

Ekonomikā

Veicināsim pilsētas ekonomisko attīstību un investīciju piesaisti, bezdarba mazināšanu un nodarbinātību.
Atbalstīsim uzņēmējdarbību.
Panāksim ES fondu līdzekļu palielinājumu.
Īstenosim programmu “Impulss”.
Pārbūvēsim industriālo zonu Motoru ielā.
Panāksim atbalstu viedo tehnoloģiju un aviācijas klastera projektam.
Palielināsim jauniešu vasaras nodarbinātību.
Risināsim jautājumu par Daugavpils dzelzceļa transporta mezgla saglabāšanu.
Veicināsim veco tramvaja vagonu modernizāciju tūrisma vajadzībām uz LRR bāzes.

Izglītībā

Nodrošināsim pieejamu un kvalitatīvu izglītību.
Pilnveidosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.
Atbalstīsim inženierzinātņu un tehnoloģiju apguvi.
Piešķirsim stipendijas par izciliem mācību sasniegumiem.
Nodrošināsim skolas ar datortehniku.
Atbalstīsim DU statusa saglabāšanu.
Turpināsim latviešu valodas apguves bezmaksas programmu.
Palielināsim ēdināšanas izdevumu apmaksu skolās par 30 %.
Izveidosim jauniešu iniciatīvu centru.

Kultūrā un tūrisma jomā

Attīstīsim Daugavpili kā starptautisku kultūras centru ar izkoptām tradīcijām un mūsdienīgu infrastruktūru.
Turpināsim:
Cietokšņa un M. Rotko mākslas centra attīstību;
Martinsona muzeja un Tehnikas un industriālā dizaina centra izbūvi;
atbalstu Daugavpils teātrim.
Atbalstīsim nacionālo biedrību un NVO ieguldījumu kultūras dzīves dažādošanā.
Izstrādāsim ilgtermiņa tūrisma attīstības programmu.
Nodrošināsim tehnoloģiju ieviešanu tūrisma jomā.
Atbalstīsim gidu apmācību.
Sniegsim atlaides ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem tūrisma objektu apmeklēšanai.
Ieviesīsim pilsētas viesa karti.

Sabiedrības iesaistē

Veicināsim mikrorajonu padomes izveidi.
Atbalstīsim nacionālās kultūras biedrības, NVO,
reliģiskās konfesijas.
Turpināsim atbalstu barikāžu dalībniekiem,
represētajiem u.c. iedzīvotāju grupām.
Veicināsim sadarbību ar Zemessardzi.
Nodrošināsim saikni ar ārzemēs dzīvojošajiem daugavpiliešiem.

Sportā

Nodrošināsim daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas iespējas.
Izbūvēsim peldbaseinu un attīstīsim sporta infrastruktūru Stropos.
Atjaunosim stadiona “Celtnieks” infrastruktūru.
Uzbūvēsim vieglatlētikas stadionu.
Uzstādīsim āra trenažierus.
Īstenosim veloceliņu programmu.

Veselības aprūpē

Uzlabosim veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību.
Nodrošināsim pasākumus Covid 19 saslimstības mazināšanai un vakcinācijas veikšanai.
Turpināsim rezidentu atbalsta un bērnu zobārstu sagatavošanas programmu.
Atbalstīsim māsu bakalaura līmeņa studijas.
Atbalstīsim ārstēšanās izdevumu segšanu pensionāriem.
Turpināsim Veselības apdrošināšanas programmu.

Sociālajā jomā

Pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti.
Ieviesīsim pabalstu 3. grupas invalīdiem sanatoriju apmeklējumam 150 EUR gadā.
Palielināsim ēdināšanas izdevumu apmaksu par 30 % pensionāru teritoriālā apkalpošanas centra klientiem.
Palielināsim jaundzimušo pabalstu līdz 1000 EUR.
Nodrošināsim bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā visiem pilsētas iedzīvotājiem.
Nodrošināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pārvaldība, saimnieciskā darbība, labiekārtošana

Ieviesīsim viedos risinājumus pārvaldības un pakalpojumu nodrošināšanā.
Modernizēsim un attīstīsim siltumapgādes, ūdenssaimniecības un apgaismojuma sistēmu.
Veicināsim ēku energoefektivitāti un māju fasāžu remontu.
Veicināsim atkritumu šķirošanu.
Pilnveidosim sabiedriskā transporta kustības sistēmu.
Izveidosim interneta pieejas punktus un nodrošināsim iedzīvotāju apmācību e-vides izmantošanai.
Ieviesīsim pilsētnieka karti.
Izveidosim vienotu pakalpojumu centru.
Pabeigsim dzīvojamās mājas izbūvi Ruģeļos.
Veiksim ceļa pārvada, tuneļa un tramvaja līniju izbūvi.
Remontēsim ielas, ceļus, labiekārtosim māju iekšpagalmus.
Iekārtosim jaunas autostāvvietas.
Īstenosim parku, skvēru attīstības programmu.
Ieviesīsim septiķu ierīkošanas līdzfinansējuma programmu pilsētas privātajā sektorā un dārzkopības kooperatīvos.
Ieviesīsim bezmaksas maršruta elektromobiļa pakalpojumus kapu teritorijā pensionāriem un invalīdiem svētku dienās.
Uzlabosim kapsētu teritoriju apsaimniekošanu.
Izveidosim pastaigas laukumus dzīvniekiem.
Uzsāksim Daugavas gultnes izpēti un tīrīšanu.


Kopā mēs pārvarēsim Covid 19 grūto laiku un panāksim Daugavpils izaugsmi!