Самоуправлений выборы 2021

"Daugavpils novada partija"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Pēteris Dzalbe 1980 SIA "Rēzeknes namsaimnieks"
2. Kristīne Kuņicka 1983 Pašnodarbināta persona
3. Ivars Šķinčs 1969 Daugavpils 17. vidusskola
4. Andrejs Jeršovs 1966 Transporta un Sakaru Institūts
5. Māris Garkuls 1980 SIA "Arcxo Group"
6. Irēna Šuļga 1974 Daugavpils pilsētas pāsvaldības iestāde, Sociālais dienests
7. Genrihs Kotelovičs 1990 Sporta klubs Stimuls
8. Jānis Skromanis 1987 SIA StreamLabs
9. Valentīna Strautmane 1957 RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs
10. Ivans Griņevičs 1982 RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs
11. Ērika Popova 1972 SIA GGK
12. Vladimirs Pupels 1979 PIKC "Daugavpils tehnikums"
13. Nataļja Bordjuga 1981 SIA Olgass
14. Antons Kondratjevs 1989 SIA "Arko trans"
15. Mihails Kapeļušņikovs 1956 Nestrādājošs
16. Ilmārs Suhockis 1967 Jaunsardzes centrs
17. Igors Seņkovičs 1982 VSAC Latgales filiāle Kalupe
18. Vladimirs Pučka 1962 Daugavpils sporta pārvalde
Программа партии
Piedaloties 2021. gada Daugavpils pilsētas pašvaldību vēlēšanās "Daugavpils novada partija" apzinās
savu atbildību un apņemas realizēt godīgu, līdzvērtīgu un uz katru iedzīvotāju orientētu politiku. Mūsu programma
ietver 21 punktu, ko esam gatavi realizēt 4 gadu laikā. Tas palīdzēs paaugstināt
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju dzīves līmeni, izmantojot 21.gadsimtā pieejamās IT tehnoloģijas un
cilvēku zināšanas.
- Siltumenerģijas tarifu nodrošināsim pamatojoties uz ekonomiski balstītiem izdevumiem, lai tas būtu
viens no lētākajiem valstī;
- Pilsētas sabiedriskais tranports - 0,10 EUR brauciens visiem, lai nodrošināt uzskaiti saglabājot
konduktorus, izstrādājot atlaižu programmu noteiktām personu grupām;
- 80% no Nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ienākumiem novirzīsim dzīvojamo māju
energoefektivitātei un atjaunošanai, pieguļošo teritoriju labiekārtošanai, sporta laukumu un bērnu rotaļu
laukumu izveidei pilsētas mikrorajonos;
- 80% no Dabas resursu nodokļa ienākumiem novirzīsim zaļo teritoriju sakārtošanai un jaunu rekreācijas
zonu izveidei;
- Nodrošināsim dzimtās valodas (krievu, poļu, latgaliešu, un citu mazākumtautību) papildus apguves
iespējas no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
- Turpināsim modernizēt skolas un bērnudārzus, veicināsim mācību kvalitāti. Atbalstīsim augstskolu
attīstību, zinātnes un pētniecības kvalitāti, sekmēsim profesionālās izglītības iestāžu attīstību.
Nodrošināsim skolotājus un skolēnus ar nepieciešamo datortehniku. Nodrošināsim materiālo atbalstu
skolu un bērnudārzu pedagogiem jauno mācību gadu uzsākot. Pilnveidosim visu darbinieku veselības
apdrošināšanu. Nepieļausim nepārdomātu reformu realizāciju izglītībā, rūpējoties lai netiku slēgta neviena
skola;
- Izstrādāsim sistēmu pašvaldības apmaksāto veselības apdrošināšanas polišu mazaizsargātām personām
ar kompensāciju nepieciešamo medikamentu iegādei, ārstnieciskiem izmeklējumiem un pakalpojumiem,
kā arī stacionāra apmaksai;
- Sociālā palīdzība bez liekas birokrātijas un rindām pie sociālās pārvaldes durvīm - sociālajā darbā
ieviesīsim principu "zini savu klientu", kas arī paredz sociālā darbinieka izbraukšanu pie klienta;
- Pieaicināsim četru gadu laikā 50 jaunos ārstus pilsētas medicīniskajām iestādēm;
- Sadarbojoties ar novada pašvaldību strādāsim pie dārzkopības kooperatīvu piebraucamo koplietošanas
ceļu sakārtošanas;
- Sadarbībā ar novada pašvaldību un ES struktūrfondu atbalstu attīstīsim pilsētai pieguļošās teritorijas
iedzīvotāju atpūtai (Forštadtes mežaparks, Kalkūnes mikrorajons, Mežciems);
- Katru gadu 4 km ceļu ar grants segumu pārveidosim par cietā seguma ceļiem;
- Izvērtēsim realizēto projektu lietderību (Stropu ezera baseins, Tramvaja līniju būvniecība, Siltumtīklu
rekonstrukcija un citi) un to ietekmi uz nākamo gadu budžetiem, turpināsim to racionālo attīstību;
- Nepieļausim dzīvojamā fonda apsaimniekotāja - pašvaldības uzņēmuma SIA "DDzKSU" privatizāciju
un izsaimniekošanu, atjaunosim pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanas programmu;
- Strādāsim pie maksas par neuzskaitīto ūdens patēriņa likvidēšanu visiem daudzdzīvokļu namos
dzīvojošiem iedzīvotājiem;
- Turpināsim strādāt pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības pat
attālākos pilsētas mikrorajonos;
- "Labas idejas dzīvei" - izveidosim 100 tūkstoši Euro iedzīvotāju iniciatīvu fondu;
- Veicināsim krājaizdevumu sabiedrību izveidi dzīvojamo māju renovācijas darbu veikšanai;
- Izvietosim papildus videokameras sabiedriskās kārtības nodrošināšanai ārpus pilsētas centra;
- Samazināsim lieko pašvaldības birokrātiju un likvidēsim nevajadzīgos politiskos amatus;
- Izveidosim pašvaldības atbalsta programmu tiem, kas atgriežas uz pastāvīgo dzīvesvietu Daugavpilī
(dzīvoklis, atbalsts, garantēta vieta bērnudārzā vai skolā);
- Lai tiktu samazināta tranzīta un smagā transporta ietekme uz vidi un pašvaldības ceļiem, iniciēsim otrā
tilta būvniecību pāri Daugavas upei;