Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Artis Rasmanis 1971 SIA "Dankers&partneri"
2. Guna Kalniņa-Priede 1968 Vidzemes plānošanas reģions
3. Liene Agafonova 1981 JL9, SIA
4. Arkādijs Suškins 1957 SIA "Cēsu tirgus"
5. Guna Rukšāne 1949 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
6. Askolds Liedskalniņš 1967 SIA ”8CBR”
7. Iveta Jermolājeva 1980 Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
8. Dāvis Lācis 1975 SIA "Līgatnes nami"
9. Raimonds Mežaks 1977 Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecība
10. Mārtiņš Jarohovičs 1983 SIA “FRESH ONE AD”
11. Ilvars Balodis 1971 Pārgaujas novada pašvaldība
12. Rihards Parandjuks 1994 Cēsu pilsētas sporta skola
13. Baiba Bārda 1984 SIA Beko
14. Inga Gunta Paegle 1963 Cēsu pilsētas pansionāts
15. Igors Zvaigzne 1989 Vecpiebalgas novada pašvaldība
16. Arnis Lemešonoks 1969 Nītaures Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
17. Inese Gārša 1967 Gārša Inese – ārsta prakse pediatrijā
18. Ilze Krēsliņa 1980 Cēsu novada pašvaldība
19. Linda Abramova 1977 SIA “CDzP”
20. Aldis Avotiņš 1985 SIA "Ditra Networks"
21. Aldis Lācis 1973 SIA “Agrodats”
22. Vladimirs Šatrovskis 1950 pensionārs
Программа партии
Latvijas Zaļās partijas programma Cēsu novadam
Cēsu novadam vēsturiski ir bijusi liela nozīme Latvijas valsts dzīvē. Šajā novadā notika izšķirošās cīņas neatkarības karā, šis novads ir bijis mājvieta cilvēkiem, kuri ir bijuši nozīmīgi Latvijas tapšanā par neatkarīgu un stipru valsti ar daudzveidīgu kultūru un mākslu. Latvijas Zaļās partijas mērķis ir veidot novadu par vietu, kurā dzīvot ir ērti un komfortabli, kur jaunie cilvēki var gūt labu un kvalitatīvu izglītību, kur ir tautsaimniecība, kas piedāvā iedzīvotājiem labi apmaksātas darba vietas, un kur vecumdienās cilvēki jūtas aprūpēti un droši par savu rītdienu. Tā kā Cēsu novada teritorijā atrodas Gaujas Nacionālais parks, tad viennozīmīgi saudzīga un uz nākotni vērsta mijiedarbība starp cilvēku un dabu, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu, ir stūrakmens tai politikai, ar kādu LZP nāk pie saviem vēlētājiem Cēsu novadā.
Pašvaldības teritorijas mugurkauls ir ceļu tīkls, cik kvalitatīvi un sakārtoti ir ceļi, tik stipra un viendabīga ir pašvaldības teritorija. Ceļi ir un būs viena no prioritātēm, par ko LZP cīnīsies. Mēs nodrošināsim kvalitatīvu ceļu tīkla apsaimniekošanu visā novadā, tai skaitā, veiksim regulāru grāvju un caurteku tīrīšanu un remontu, ceļu seguma atjaunošanu. Ielu uzturēšanai izmantosim novadā pieejamos resursus, proti, ziemas periodā ceļu tīrīšanu nodosim vietējo lauksaimnieku pārziņā, atbilstoši publisko iepirkumu likumā norādītajām iespējām. Izveidosim mobilo brigādi avārijas seku likvidēšanai.
Pasažieru pārvadājumi. Lai nodrošinātu efektīvus un iedzīvotājiem ērtus pasažieru pārvadājumus, mēs ne vien mobilizēsim pašvaldības resursus, bet arī piesaistīsim privāto kompāniju un darba devēju resursus, kas dos iespēju pat visattālāko ciemu iedzīvotājiem būt mobiliem un ar pilnu pieeju pašvaldības pakalpojumiem.
Drošības un kārtības uzturēšana. Jaunā novada plašā teritorija prasa nopietnu esošās prakses un struktūras pārskatīšanu un pilnveidošanu. Pamatprincipam jābūt tādam, ka visā teritorijā, pat visattālākajos novada punktos, ir vienlīdz pieejams policijas atbalsts un cilvēki var justies droši par sevi un savu īpašumu.
Jaunas darba vietas un aktīva ekonomiskā dzīve novadā ir pamats, lai cilvēki gribētu dzīvot un veidot ģimenes šajā teritorijā. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izveidot pašvaldības grantu finansējuma programmu mazo un vidējo uzņēmēju atbalstam ‘’DARI CĒSU NOVADĀ”, novirzot šai programmai vismaz 100 000 EUR gadā. Kā prioritāti izvirzīsim Kā prioritāti izvirzīsim lauksaimniecību, lai atbalstītu tos, kursi audzē, ražo un pārstrādā bioloģiski tīru produkciju, uzņēmumus, kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar vides daudzveidības saglabāšanu, uzņēmumus, kuru uzņēmējdarbība ir zivju krājumu papildināšana novada upēs un ezeros. Aktivizēsim sadarbību starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības sniedzējiem, tādejādi nodrošinot iespēju iegūt arodu, kas uzreiz arī nodrošina iespēju to pielietot dzīvē.
Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uzņēmējiem proporcionāli nomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājumam.
Tūrisms tradicionāli ir bijis nopietns ienākumu gūšanas avots Cēsu novada iedzīvotājiem, tādēļ ir nepieciešams paplašināt tūrisma piedāvājumu, ietverot visu novada teritoriju un dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar tūrisma uzņēmējdarbību un gūt labumu no tās.
Sociālajā sfērā ir nepieciešama aktīva rīcība, lai cilvēki justos sociāli pasargāti no savas dzīves pirmās dienas līdz pat pašai mūža nogalei. Mēs paplašināsim atbalstu jaunajām ģimenēm, liekot īpašu uzsvaru uz mājokļu programmu. Atvērsim pusaudžu resursu centru, nodrošinot psihosociālo atbalstu. Attīstīsim sociālo pakalpojumu centru. Izlīdzināsim sociālās palīdzības sniegšanu novadā. Izveidosim sociālās rehabilitācijas un dienas centru senioriem, pilnveidosim senioru mājas aprūpi, nodrošinot pakalpojumus atbilstoši individuālajām vajadzībām, un piešķirsim šai sabiedrības grupai atlaides sabiedriskajā transportā. Izveidosim programmu, kas atbalsta iedzīvotājus īslaicīgās krīzes situācijās, kā arī bez pastāvīgas dzīvesvietas esošos. Pabeigsim Cēsu klīnikas ēku kompleksa un apkārtnes infrastruktūras modernizāciju, Bērnu veselības centra darbības paplašināšanu un intensīvās terapijas nodaļas kapacitātes nostiprināšanu. Aktivizēsim jauno ārstniecības speciālistu piesaistes programmas realizāciju darbam Cēsīs.
Atkritumu apsaimniekošanas pamatā ir atkritumu šķirošanas laukumu pieejamība visā novada teritorijā un izglītošana par pareizu atkritumu utilizēšanu, ko nodrošināsim.