Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Rozenbergs 1977 Cēsu novada pašvaldība
2. Ainārs Šteins 1968 Līgatnes novada dome
3. Inese Suija-Markova 1978 Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”
4. Atis Egliņš-Eglītis 1984 Cēsu novada pašvaldība
5. Juris Žagars 1961 VSIA “Dailes teātris”
6. Biruta Mežale 1950 SIA “B. Mežales grāmatvedības konsultāciju birojs
7. Ēriks Bauers 1991 Amatas novada pašvaldība
8. Inga Cipe 1969 Priekuļu novada pašvaldība
9. Kaspars Gulbis 1978 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola
10. Dace Potaša 1975 Vecpiebalgas novada pamatskola
11. Māris Baltiņš 1978 SIA “OGN”
12. Mārtiņš Malcenieks 1976 SIA Aktīvā tūrisma centrs Eži
13. Aija Sīmane 1968 Cēsu Pilsētas vidusskola
14. Andris Melbārdis 1958 SIA”Priekuļu mašīnu stacija”
15. Vaira Zauere 1962 Amatas novada pašvaldība
16. Edgars Bērzkalns 1979 SIA “Riga Consulting”
17. Rihards Vidzickis 1979 IK “Vienkoči”
18. Ingus Laiviņš 1982 AS “CATA”
19. Normunds Ruķis 1963 SIA "Vienotnes"
20. Erlends Geruļskis 1970 SIA ‘’Cēsu Klīnika’’
21. Raimonds Dombrovskis 1962 SIA "Endurance Logistics"
22. Jānis Ķipurs 1958 IK Jānis Ķipurs
Программа партии
Ikviens cilvēks, ikviens pagasts, ikviena vieta ir svarīga jaunajā Cēsu novadā!
Jaunās Vienotības komanda apvieno pieredzējušus, atbildīgus un zinošus cilvēkus no visa jaunā Cēsu novada, kuri vēlas mērķtiecīgi attīstīt visa novada teritorijas.

Izglītība un mūžizglītība

Saglabāsim novada izglītības iestādes un rūpēsimies par izglītības kvalitāti un bērnu drošību tajās.
1) Nodrošināsim izglītības kvalitāti visās novada izglītības iestādēs:
a. Pilnveidojot pedagogu kvalifikāciju un piesaistot jaunus pedagogus
b. Modernizējot izglītības iestādes
2) Piedāvāsim mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmas ikvienam bērnam
3) Nodrošināsim atbalsta personālu izglītības iestādēs;
4) Nodrošināsim ērtus skolēnu pārvādājumus
5) Atbalstīsim Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma un Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolas izgausmi
6) Attīstīsim mūžizglītības piedāvājumu pieaugušajiem, arī digitālo prasmju pilnveidē

Infrastruktūra un mājoklis

Rūpēsimies par ceļu un ielu kvalitatīvu uzturēšanu un sakārtošanu, veicinot apdzīvotību un uzņēmējdarbību visā novadā.
1) Īstenosim ceļu, ielu, velo un gājēju celiņu atjaunošanu un attīstību
2) Rūpēsimies par lauku ceļu kvalitatīvu uzturēšanu
3) Atbalstīsim satiksmes drošības uzlabojumus
4) Panāksim kvalitatīva interneta pārklājumu visā novadā
5) Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas un pagalmu labiekārtošanas projektus
6) Veicināsim jaunu mājokļu būvniecību novadā

Uzņēmējdarbības vide

Atbalstīsim esošos un jaunos novada uzņēmējus, modernizējot infrastruktūru, nodrošinot nodokļu/nodevu atlaides, sniedzot konsultatīvu atbalstu.
1) Turpināsim esošo rūpniecisko teritoriju sakārtošanu un jaunu attīstību
2) Sekmēsim IT, radošo industriju un aprites ekonomikas uzņēmumu izaugsmi, kā arī esošo uzņēmumu digitalizāciju
3) Attīstīsim esošos un jaunus tūrisma galamērķus
4) Nodrošināsim finansiālu un konsultatīvu atbalstu esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem
5) Piedāvāsim nekustamā īpašuma nodokļa un nodevu atlaides uzņēmējiem
6) Turpināsim iznomāt novada lauksaimniecības zemes lauksaimnieciskās darbības veicējiem

Veselība aizsardzība, sports un aktīvais dzīvesveids, sociālā aizsardzība

Rūpēsimies, lai sportiski aktīvs, vesels un sociāli aizsargāts iedzīvotājs ir mūsu novada vērtība.
1) Turpināsim Cēsu klīnikas modernizāciju un jaunu speciālistu piesaisti
2) Saglabāsim feldšerpunktus lauku teritorijās
3) Attīstīsim sporta infrastruktūru skolēnu, sportistu un iedzīvotāju vajadzībām
4) Veicināsim bērnu spēļu un sporta laukumu attīstību dzīvojamajos rajonos
5) Atbalstīsim bezmaksas veselīga dzīvesveida aktivitātes un pasākumus
6) Sniegsim plašu atbalstu sociālajām nevalstiskajām organizācijām darbības nodrošināšanai
7) Turpināsim nodrošināt sociālās palīdzības pieejamību un kvalitāti visā novadā

Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums un identitāte

Stiprināsim vietējo kopienu identitāti un aktivitāti. Saglabāsim un attīstīsim kultūras un kultūrvēsturiskās vērtības, stiprinot Cēsu novadu kā nacionālu un starptautisku zīmolu.
1) Saglabāsim un atbalstīsim novada kultūras daudzveidību un identitāti, kā arī kultūras iestāžu tīklu
2) Kopīgi gatavosimies Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027. konkursam
3) Atbalstīsim profesionālās un tautas mākslas kolektīvus un pasākumus
4) Paplašināsim finansējumu privātīpašniekiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai visā novadā
5) Atbalstīsim kultūras jomas nevalstiskās organizācijas un aktivitātes
6) Līdzfinansēsim dažādus pasākumus vietējām kopienām un tūristiem

Moderna pašvaldība un iedzīvotāju līdzdalība

Atvērta pašvaldība un aktīva sabiedrība var kalpot kā dzīves vietas izvēles kritērijs iedzīvotājiem.
1) Saglabāsim un attīstīsim klientu apkalpošanas centrus, attīstīsim e-pakalpojumus
2) Atbalstīsim viedo ciemu projektus lauku teritorijās
3) Atbalstīsim vietējo pašpārvalžu veidošanos un līdzdalības budžetu lokālo jautājumu risināšanā
4) Saglabāsim esošās jauniešu mājas un pasākumus tajās
5) Atbalstīsim senioru organizācijas un viņu aktivitātes

Vide un dabas resursi

Pievērsīsim lielāku uzmanību vides kvalitātes jautājumiem, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu novada attīstību.
1) Atbalstīsim atjaunojamo dabas resursu un vides daudzveidības saglabāšanas projektus
2) Sekmēsim videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstību
3) Turpināsim ceļu uz bezatkritumu dzīvesveidu
4) Īstenosim vienotu un modernu ūdenstilpju un ūdensteču apsaimniekošanas programmu
5) Iestāsimies par dzelzceļa līnijas elektrifikāciju Vidzemes reģionā, uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti
6) Turpināsim darbu pie latvāņu invāzijas apkarošanas