Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Atis Avots 1947 Iecavas novada dome
2. Juris Landorfs 1965 SIA "Bauskas slimnīca"
3. Agris Mustermanis 1979 SIA Uzvara - Lauks
4. Agnese Krūmiņa 1985 SIA „Ķepas” Iecavas veterinārā klīnika un Vecumnieku veterinārā ambulance
5. Antra Pāruma 1970 Iecavas vidusskola
6. Daira Jasūne 1967 SIA „Ceraukstīte”
7. Vismants Šulcs 1966 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība
8. Evija Kreicšteina 1978 Pašvaldības aģentūra „Iecavas veselības centrs”
9. Jānis Rumba 1954 Bauskas pilsētas pamatskola
10. Svetlana Kanberga 1973 SIA „DEM birojs”
11. Andris Buķelis 1967 Z/S "Saulītes"
12. Gatis Marinsks 1979 SIA "Kvintets M"
13. Guntis Pakalns 1951 Sporta un atpūtas kooperatīvā sabiedrība (SAKS) "Dartija"
14. Māris Freimanis 1968 SIA "MGM"
15. Dzintra Bite 1959 Sia "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
16. Lilija Bula 1955 Vecsaules pamatskola
17. Dzintra Lapiņa 1956 Latvijas Sarkanais krusts Sociālās aprūpes centrs „Derpele”
18. Zane Pažemecka 1984 Rundāles novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"
19. Raivo Tarvāns 1977 SIA "Strīķeri Bistro"
20. Benita Svareniece 1968 Bauskas novada interešu izglītības iestāde "Bauskas bērnu un jauniešu centrs"
21. Aija Spriņķe 1960 Zālītes speciālā pamatskola
22. Uldis Šteinbergs 1955 Pensionēts mūziķis
Программа партии
Sociāldemokrātu izvirzītie deputātu kandidāti, jaunievēlētās Bauskas novada domes darbības laikā no 2021. līdz 2025. gadam, apzinoties atbildību vēlētāju priekšā, liek pirmajā vietā novadā dzīvojošo cilvēku labklājību, vienlīdzību, iedzīvotāju nodarbinātības un dzīves līmeņa paaugstināšanos.
Mēs apņemamies:
Veidot saprātīgu novada teritoriāli administratīvo struktūru, izveidojot Bauskas pilsētas un 9 pagastu pārvaldes. Attīstīt likumdošanā paredzētās demokrātiskās pārvaldības formas - Iedzīvotāju valdes, atbalstīt Kolektīvos iesniegumus un Līdzdalības budžetu pagastiem, tajā paredzot ne mazāk kā 40 % no kopbudžeta.
Izglītībā mūsu mērķis ir konkurētspējība izglītība ar vienādām iespējām lauku un pilsētu bērniem personības attīstībai un izaugsmei. Attīstīt izglītību kā svarīgu ilgtermiņa ieguldījumu sfēru.
Saglabāt optimālu izglītības iestāžu skaitu, ieskaitot profesionālo izglītību Saulainē, lai būtu iespējas iegūt izglītību drošā vidē pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Nodrošināt visu mācību iestāžu infrastruktūras attīstību un apgādi ar moderniem mācību līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām.
Atbalstīt izglītojamo ģimenes skolās un bērnudārzos ar brīvpusdienām. Nodrošināt visiem bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos. Piešķirt pašvaldības stipendijas, lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem visās nozarēs.
Atbalstīt pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošināt integrēšanas iespējas mācību iestādēs. Iestāties par piemaksām izglītības atbalsta personālam. Nodrošināt plašu interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību visā novada teritorijā.
Iestāties par sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalstu visā novada teritorijā, izlīdzinot noteiktus sociālo pakalpojumu veidus un pabalstus atbilstoši līdzšinējam augstākajam līmenim visā teritorijā.
Veidot pašvaldības īres namus un attīstīt sociālo dzīvokļu fondu. Pastāvīgi sekot komunālo un veselības pakalpojumu cenu un tarifu pamatotībai. Nostiprināt un pilnveidot pašvaldības kapitālsabiedrību darbību.
Atbalstīt ģimenes ārstu prakšu darbību, tuvinot tās pacientu dzīves vietām. Atbalstīt jaunu pieprasītāko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Saglabāt bezmaksas zobārstniecību bērniem. Iestāties par jaundzimušā pabalstu vismaz 500 € apmērā.
Sekmēt sporta infrastruktūras attīstību un sakārtošanu visā teritorijā, ieskaitot sporta zāles pie Iecavas un Vecsaules pamatskolām, Skaistkalnes vidusskolas, stadionus un citas sporta būves, lai radītu iespējas sportiskām aktivitātēm. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Veicināt kultūras jomas attīstību un pieejamību, aptverot kultūras namus un muzejus, bibliotēkas, jauniešu un dienas centrus, pašdarbības un amatiermākslas kolektīvu darbību.
Atbalstīt visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz jaunu darbvietu izveidošanu un finanšu pienesumu pašvaldības budžetā. Īpašu vērību veltīt novada vienmērīgas attīstības un investīciju jautājumiem, ieskaitot ES fondu aktīvu izmantošanu. Veicināt Bauskas industriālo tehnoloģiju parka darbības attīstību.
Iestāties par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un attīstībai vajadzīgo finanšu līdzekļu iedalīšanu nemazāk kā pašvaldību līdzšinējos budžetos. Pilnveidot sadarbību ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem iekšpagalmu labiekārtošanā. Iestāties par gājēju un veloceliņu būvniecību.
Atbalstīt pašvaldības policijas darbu. Drošības paaugstināšanas nolūkos veicināt video novērošanas iekārtu ierīkošanu publiskās vietās un pie izglītības iestādēm visā novada teritorijā.
Respektēt katra novada iedzīvotāja nacionālo pašapziņu un piederību tradicionālajām reliģiskām konfesijām. Iestāties par Latvijas tradicionālās kultūrvides saglabāšanu. Sadarboties ar arodbiedrībām sociālekonomisko, darba tiesisko un daba ņēmēju labklājības sfērā.
Sadarboties ar nevalstiskām oerganizācijām un biedrībām.
KOPĀ MUMS IZDOSIES