Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gints Grīslis 1978 Balvu novada pašvaldība
2. Ivans Baranovs 1962 Balvu novada pašvaldība
3. Artjoms Kokorevičs 1986 Viļakas novada pašvaldība
4. Svetlana Pavlovska 1969 Balvu novada pašvaldība
5. Oļegs Kesks 1967 Viļakas novada pašvaldība
6. Jānis Dimitrijevs 1970 NMPD
7. Jānis Morozovs 1957 Balvu novada pašvaldība
8. Tatjana Aleksejeva 1961 SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība
9. Vladimirs Serebreņickis 1953 Pašnodrbinātais
10. Jurijs Kolosovs 1971 VUGD Latgales reģiona brigāde Balvu daļa
11. Vladislavs Kalackis 1976 VUGD Balvu daļas Tilžas postenis
12. Svetlana Aleksejeva 1962 Balvu sākumskola
13. Kristīne Terentjeva 1986 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
14. Alla Duļko 1975 Mājasaimniece
15. Žanna Ivanova 1970 Balvu sākumskola
16. Jevgenija Voroņina 1958 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
17. Ņina Abramova 1955 Pensionārs
18. Taisija Smirnova 1947 Pensionāre
Программа партии
Mēs “Saskaņā” esam ļoti dažādi, tāpat kā dažāda savā kopumā ir Latvijas sabiedrība. Mēs runājam dažādās valodās un labi saprotam cits citu. Mēs atrodam vienojošo, nevis pārspīlējam pretrunas. Ideja par saskaņu nav tikai mūsu partijas nosaukumā. Mūsuprāt, tas ir modelis, kā kopā veiksmīgi var strādāt visdažādākie cilvēki.
Pašvaldību vēlēšanas, jaunās robežas, jaunais likums, kas regulēs vietējās varas darbu - tā ir tuvākā iespēja ielikt citu pamatu varas un sabiedrības attiecībām: savstarpēju uzticēšanos, atbildīgumu, pragmatismu.
Mūsu programmā:
1.Turpināsim attīstīt starptautisko sadarbību visās iespējamajās jomās. Īstenosim starptautisko projektu “Ārsti bez robežām” starp Balviem un Pleskavu. Organizēsim pasākumus pārrobežu sadarbības ietvaros.
2.Ierosināsim Balvu muižas ēkas vēsturiskā mantojuma rekonstrukcijas projektu starptautiskā Latvijas- Krievijas līmenī.
3. Sistematizēsim daudzdzīvokļu namu pagalmu un automašīnu stāvlaukumu labiekārtošanas darbus vietās, kur tas būs nepieciešams.
4. Atbalstīsim novada pilsētu daudzdzīvokļu namu siltināšanas programmas ar pašvaldības piesaisti.
5. Pievērsīsim īpašu uzmanību grants zemes ceļu sakārtošanai pašvaldībā.
6. Radīsim centralizētas palīdzības iespēju darbā ar dokumentiem novada krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.
7. Popularizēsim novada tūrisma objektus, kā arī centīsimies sakārtot dabas resursus ekotūrismam.
8. Atbalstīsim Balvu novada tradicionālās reliģiskās konfesijas, kā arī turpināsim Balvu pareizticīgo baznīcas labiekārtošanu- nodrošināsim zvanu uzstādīšanu un lejas baznīcas apdari ar granītu.
9. Saglabāsim visus iespējamos pakalpojumus iedzīvotājiem novada pagastos.
10. Atbalstīsim projektus, lai palielinātu bērnu rotaļu laukumu skaitu novada pagastos un pilsētās.
11. Visaptveroši atbalstīsim pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), īpašu uzmanību pievēršot jaunatnes organizācijām , kā arī kultūras saglabāšanas pasākumiem.
12. Turpināsim attīstīt medicīnisko rehabilitāciju novadā- reitterapiju, kurā tiek izmantoti speciāli trenēti zirgi.
13. Meklēsim iespējas vienreizējā gada pabalsta piešķiršanai ģimenēm ar bērniem un vientuļajiem pensionāriem, kā arī, ņemot vērā situāciju novadā, centīsimies palielināt bērna piedzimšanas pabalstu, ko piešķir pašvaldība.
14. Meklēsim iespējas saglabāt novada lauku skolas.
15. Centīsimies nodrošināt, lai visos pašvaldības dienestos strādātu augsta līmeņa profesionāļi. Rosināsim, lai jauniešiem, kas apgūst novadam nepieciešamās specialitātes, nodrošinātu stipendijas.
16. Ierosināsim turpināt pastaigu taku un veloceliņu ierīkošanu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai, kā arī uzsāksim velosipēdu novietošanas iespējas sabiedriskās vietās.
17. Meklēsim iespējas iedzīvotājiem nodrošināt psiholoģisko palīdzību valsts programmas ietvaros pēc ārkārtas situācijas Latvijā.
18. Īpašu uzmanību pievērsīsim komunālo uzņēmumu darba kvalitātei un rosināsim bezmaksas sabiedrisko sanitāro telpu būvniecību Balvos, Baltinavā, Rugājos, Viļakā.
19. Ierosināsim novada domes deputātu skaita samazināšanu.
20. Turpināsim darbu novada kapsētu un brāļu kapu labiekārtošanā.
21. Centīsimies saglabāt visu pozitīvo un cilvēkiem nepieciešamo, kas tika paveikts iepriekšējos gados!