Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Garbovskis 1961 Bērzaunes pagasta J.Garbovska zemnieku saimniecība “Aizupes”
2. Anna Lūzeniece 1967 SIA ”Silupes AV”
3. Andrejs Ikstens 1970 IK "Līcitis"
4. Larisa Berne 1971 RPNC Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs
5. Jānis Delveris 1987 Viļānu vidusskola
6. Lonija Čudare 1962 Eglaines pamatskola
Программа партии
Politiskās partijas ”KPV LV” Balvu novada deputātu kandidātu programma domes vēlēšanām.

Balvu novads būs tik stiprs, cik stipri būs mūsu novada cilvēki. Mūsu galvenie uzdevumi ir atgriezt cilvēku uzticību Balvu novada domei un mazināt sociālo nevienlīdzību un izveidot tādu Balvu novadu, ar kuru novada iedzīvotāji varētu lepoties.
Lai pilnībā reorganizētu pašvaldības domes darbu, mazinātu birokrātiju, bezatbildību un visatļautību, nepietiks tikai ar kosmētisko remontu, mūs gaida grūts un ļoti atbildīgs darbs. Mūsu mērķis ir iesaistīt visus novada iedzīvotājus, kas jūt atbildību pret savu ģimeni, savu dzīvesvietu, savu pagastu un kopumā pret savu novadu.

Lai izmainītu dzīvi mūsu novadā, ir vajadzīgi jauni spēki un iedzīvotāju atbalsts mērķa sasniegšanai. Ir jābūt skaidram redzējumam, kā šos mērķus sasniegt. Un mums tāds ir.
Pašvaldības pārvaldei jākalpo sabiedrības labā. Mūsu komanda Jums to garantē pilnībā un ar pilnu atbildību uzņemsies veikt sekojošus darbus.

1. Sakārtosim novada un pagastu dzīves telpu un vidi tā, lai tā būtu pieņemama visiem novada iedzīvotājiem.
2. Pagastiem noteikt savu budžetu, lai pagasts turpmāk nebūtu lūdzēja lomā. Veidosim pagastu apvienības un pagastiem novirzīsim 80% no kopējā pašvaldības budžeta.
3. Novada domes administrācijai novirzīt 20% no kopējā pašvaldības budžeta.
4. Pagastu pārvaldniekiem ir jābūt brīviem no biznesa, lai savus spēkus un zināšanas ieguldītu tikai pagasta iedzīvotāju labā, un viņiem tā būtu vienīgā darbavieta.
5. Palīdzēsim veidot iedzīvotāju sabiedriskās organizācijas, lai ietekmētu pagasta pārvaldes darbu.
6. Palielināsim un sakārtosim pašvaldības dzīvokļu fondu.
7. Balvu novada attīstības ķīla ir uzņēmējdarbības vides sakārtošana, jaunu darba vietu radīšana, kas uzlabos ģimeņu dzīves apstākļus, un tas pozitīvi atsauksies arī uz novada demogrāfisko stāvokli. Īpaši veicināsim sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem!
8. Piemērosim atlaides pensionāriem, izmantojot sporta bāzes novadā.
9. Risināsim jautājumu par pensionāriem piemērojamām atlaidēm: pilsētas un novada transportā, par komunālajiem pakalpojumiem.
10. Ieguldīsim visus spēkus, lai saglabātu lauku skolas.
11. Veicināsim pašvaldību sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.
12. Rūpēsimies par mūsu novada un Latvijas nākotni – bērniem un jauniešiem:
- Katrā pagastā bērnu un jauniešu centra vadītājs;
- Labiekārtoti bērnu atpūtas laukumi;
- Jauniešu motivācijas programmas izveide un popularizēšana ar mērķi palikt savā novadā un veidot stipras savas dzimtas Balvu novadā.
13. Jaunajām ģimenēm novadā, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību:
- Infrastruktūras sakārtošana;
- Atbalsts mājoklim;
- Atlaides nekustamā īpašuma nodoklim.
14. Atbalstīsim vietējo uzņēmēju darbības paplašināšanu novada teritorijā!
15. Atbalsīsim arī ārvalstu investoru iesaisti, ja tie novadam piedāvā vismaz 100 jaunas darba vietas ar minimālo darba algu neto 700 eiro.
16. Novada pagastu ceļu sakārtošanā izmantot jaunās tehnoloģijas, kas pasargā lauku īpašumus no putekļiem.
17. Panāksim, ka katrā pagastā pēc iedzīvotāju vairākuma izvēles tiktu uzbūvēta vai atjaunota vismaz viena sabiedriska būve pieejamības nodrošināšana un ekoloģiskās zaļās saimniekošanas popularizēšana.
18. Veicināsim atkritumu šķirošanu.
19. Pievērsīsim uzmanību novada zemes dzīļu izmantošanai:
- Grants, smilts karjeri;
- Dolomīta karjeri;
- Kūdras ieguve.
20. Mūsu lielākā bagātība ir CILVĒKI! Tālāk seko zeme un meži. Apzināsim mūsu novada mežu platības un to apsaimniekošanas kārtību. Nevar būt tā, ka meža ceļi ir vairākas reizes labākā stāvoklī kā pašvaldības ceļiem, pa kuriem pārvietojas arī meža transports. Veidojot meža ceļu tīklu, tam ir jāapmierina arī šajā pagastā dzīvojošo iedzīvotāju intereses. Reizēm pagarinot šo meža ceļu simts metrus vai kilometru, mēs atrisinām vienas vai vairāku lauku viensētu ceļa jautājumu. Meža ceļi iekļaujami kopējā ceļu tīklā, tāpēc to plānošana un būve jāsaskaņo ar pašvaldību.
21. Ieteiksim izveidot krājaizdevumu sabiedrību, lai novada iedzīvotāji varētu apvienot savus brīvos finanšu līdzekļus, ko tālāk kā aizdevumu varētu izsniegt novada iedzīvotājiem bez bankas starpniecības.
22. Pirmo darāmo darbu sarakstā ir pašvaldības uzņēmumu un novada domes audita veikšana.

Mēs šajā dzīvē sasniegtu daudz vairāk, ja iemācītos sapņos ieguldīt tikpat daudz enerģijas, cik mēs patērējam bailēs, trauksmē, neziņā un nemierā!!!

Mūsu galvenie pamatprincipi ir:

cilvēcīgums, atbildība, atklātība, likumība, lietderība un sadarbība.

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu, lai varētu strādāt Jūsu interesēs!