Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1974

Гражданство: Latvija

Место жительства: Augšdaugavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vēlos, lai ar stipendijām tiktu atbalstīti spējīgākie un motivētākie novada vidusskolēni, kas nākotnē veicinātu viņu atgriešanos savā dzimtajā pusē, kā arī lai visiem vidusskolēniem tiktu piešķirtas brīvpusdienas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos, lai pašvaldība atbalstītu esošos un jaunos uzņēmējus, palielinot grantu programmas finansējumu, kā arī iniciatīvas bagātās iedzīvotāju grupas, kas, realizējot nelielus projektus, uzlabo savu dzīves vidi un popularize tūrismu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Mūsu komanda ir par vienmērīgu visu pagastu un pilsētu attīstību, tāpēc pirmā prioritāte, manā skatījumā, ir pašvaldības ceļu seguma uzlabošana, kas ir priekšnoteikums tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai, otrā prioritāte – vispārējās un profesionāl
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā LLU Mūžizglītības centrs 2016 Pedagogs karjeras konsultants
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Augstākā Rēzeknes Skolotāju institūts 1995 Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs skolā ar cittautu mācību valodu, mājturības skolotājs pamatskolā
Место работы Должность
Demenes pagasta pārvalde (Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola) Skolotāja, lietvede
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes ESF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” Pedagogs
Nodibinājums “O fonds” projekta “Apaļš kā pūpols” aktivitāšu organizētājs
Biedrība “Zemgales radošā darbnīca” Locekle