Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1979

Гражданство: Latvija

Место жительства: Augšdaugavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Veidot pievilcīgu vidi jaunu, darbīgu, uzņēmīgu cilvēku piesaistīšanai. Stiprināt kopienas, iesaistot iedzīvotājus pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Mazos lauku uzņēmējus (t. sk., tūrisma pakalpojumu sniedzējus), kā arī aktīvi darbojošās biedrības laukos.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Vēsturisko ēku pielāgošana amatnieku un uzņēmēju ieceru īstenošanai Bebrenes pagastā un atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšana, izveidojot divus šķirošanas laukumus Ilūkstē un Špoģos.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2017 Tūrisma pakalpojumi
Vidējā Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2015 Veterinārmedicīna
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 2001 Angļu valodas skolotāja un tulkotāja kvalifikācija
Место работы Должность
Bebrenes pagasta pārvalde Kultūras tūrisma organizators
Piemājas saimniecība Saimnieciskās darbības veicējs