Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1973

Гражданство: Latvija

Место жительства: Augšdaugavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Naujenes pagastā es gribētu, lai tiktu atjaunota Naujenes KC ēkas infrastruktūra un uzlabots tehniskais aprīkojums.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Pašvaldībai prioritāri jāatbalsta bērni, uzlabojot pirmsskolu izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, paplašinot brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus telpām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Sakārtot rūpnieciskās teritorijas Vecstropos un Kalkūnos.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2008 Rezidentūra medicīnā , ģimenes ārsta kvalifikācija
Augstākā Latvijas Medicīnas akadēmija 1998 Medicīnas fakultāte , ārsts grāds
Vidējā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 1991 Vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
Ivetas Čivkules ģimenes ārsta prakse ģimenes ārste