Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1969

Гражданство: Latvija

Место жительства: Augšdaugavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Palielināt tūrisma objektu skaitu (muzeji, velomaršruti, pastaigu takas, aktīvas atpūtas objekti). Jo tas palielina novada pievilcīgumu tūristu acīs, tadējadi palielinot tūristu plūsmu uz novadu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Pašvaldībai prioritāri jāatbalsta jaunieši un to iniciatīvas, un uzņēmējdarbība.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Skolu vēstures muzejs Eglainē un latgaļu māja Kalupē.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils universitāte 1993 Fizikas, matemātikas skolotājs
Augstākā Daugavpils universitāte 2001 Ekonomists
Место работы Должность
Daugavpils pašvaldības aģentūtas “TAKA” Direktors
Daugavpils novada TIC Valdes loceklis
Latgales tūrisma asociācija Valdes loceklis