Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1978

Гражданство: Latvija

Место жительства: Daugavpils

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Uzrunāt, iedrošināt un atbalstīt novada, pilsētas esošos un jaunos uzņēmējus izmantot iespējas ko sniedz Valsts un ES atbalsta mehānismi attīstībai, investīcijām un nodokļu stimuliem caur Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusa iespējām.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Jāsniedz komplekss un mērķtiecīgs atbalsts jaunajiem speciālistiem, jāsekmē emigrējošo novadnieku atgriešanās
caur darbavietu radīšanu un sakārtotu dzīves vidi.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Kompleksi - ieguldījumi izglītībā, profesionālajā izglītībā, uzņēmējdarbības atbalsta mehānismos un infrastruktūrā. Ja izdosies arī kāds āra vingrošanas, strītbola, futbola, hokeja laukums, būsim par to īpaši gandarīti!
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2015 Doktorantūras studiju programma ekonomikā
Augstākā Daugavpils Universitāte 2002 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
Augstākā Daugavpils Universitāte 2000 Ekonomikas bakalaurs
Vidējā Malnavas koledža 2015 Lauku īpašumu apsaimniekotājs, 3.prof.kvalif. līmenis
Vidējā Kārsavas vidusskola 1996 Vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
Latgales reģiona attīstības aģentūra Direktors
SIA "Mininovus" Valdes loceklis
SIA "PILGRIM TI-MAC" Valdes loceklis
Biedrība "Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība" Valdes loceklis