Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Arturs Dukulis 1953 Alūksnes novada dome
2. Modris Lazdekalns 1961 ALMO HARDWOOD AS
3. Druvis Mucenieks 1991 SIA "GUITY"
4. Elīna Pētersone 1990 LR Ekonomikas ministrija
5. Armands Musts 1961 Biedrība "Ūdens motosporta klubs NORDOST
6. Mareks Bērtiņš 1977 AS"Sadales tīkls"
7. Viola Aija Kaparšmite 1961 SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Alūksnes konsultāciju birojs
8. Jānis Zeltiņš 1988 Alūksnes novada pašvaldība
9. Artūrs Grīnbergs 1988 SIA Alūksnes Slimnīca
10. Kaspars Bogomols 1979 Valsts mežu dienests
11. Rihards Lācis 2000 SIA"BEAR INNOVATIONS"
12. Nikolajs Irtiševs 1964 SIA LLKC Alūksnes birojs
13. Jānis Strakša 1970 SIA J.A.Lejas
14. Oskars Steberis 1990 pašnodarbinātais
15. Andris Graudiņš 1983 SIA Priednieki AGRO
16. Rudīte Simanoviča 1965 Alūksnes novada pašvaldība
17. Laima Kaņepe 1960 veterinārā prakse
18. Ernests Olders 2000 IK "N-Divdesmit viens"
Программа партии
Zaļo un zemnieku savienība
Alūksnes novads

PROGRAMMA


Mūsu mērķis sakārtota un prognozējama dzīve novadā. Mainīsim domes klātbūtni iedzīvotāju ikdienā no uzraugošas institūcijas uz sabiedroto, ar kuru sadarbojoties varam paveikt lielas lietas. Mēs strādāsim, lai Alūksnes novads ir dzīves telpa, no kuras negribēsies doties prom.

Ērta dzīvošana, strādāšana un iespējas augt mūsu novadā ir vienīgais rādītājs, kas vēsta – mums ir laba, efektīva un cilvēcīga pārvaldība. Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldības darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ekonomikas un finanšu motors, algas iedzīvotāju kontos, apsaimniekoti īpašumi, nodokļi domes kasē. Iestāsimies par atbalstu uzņēmējiem, kuri īsteno struktūrfondu finansētus projektus pilsētā un pagastos. Saglabāsim esošo atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un turpināsim īstenot uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas projektus. Organizēsim pārdomātus un caurspīdīgus iepirkumus. Atbalstīsim izglītojošus un pieredzi bagātinošus pasākumus novada uzņēmējiem, kā arī palīdzēsim ar kvalificētu darbinieku piesaisti.

INFRASTRUKTŪRA
Alūksnieši vispirms, tūrists pēc tam. Mums ir svarīgi, lai katrs novada iedzīvotājs var droši nokļūt pie ārsta, uz skolu, uz darbu, uz veikalu un lai ceļi ir izbraucami visos gadalaikos. Iestāsimies par sakārtotu ceļu un ielu infrastruktūru kā pagastos, tā pilsētā. Turpināsim ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un sakārtot pašvaldībai piederošos īpašumus. Attīstīsim ūdensmalu un ūdenstilpju sniegto potenciālu.

VESELĪBA
Lai novada iedzīvotājiem būtu pieejams iespējami plašāks medicīnas speciālistu loks, turpināsim darbu pie jauno mediķu piesaistes. Atbalstīsim jaunos ārstus ar stipendijām un dzīvojamo platību. Saglabāsim un attīstīsim Alūksnes slimnīcu un Alūksnes poliklīniku. Strādāsim pie tā, lai arī turpmāk novada iedzīvotājiem būtu pieejami dažādi veselības aprūpes un veicināšanas pakalpojumi.

SPORTS
Veselīgs dzīvesveids ir lētāks nekā ārstēšanās. Turpināsim iesāktos darbus pie sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras izveides, tajā skaitā Alūksnes novada sporta centra ar vieglatlētikas skrejceļu un Veselības centra ar peldbaseinu. Attīstīsim un pilnveidosim Alūksnes ziemas sporta bāzi “Mežinieki”. Rūpēsimies, lai ikviena vecuma novada iedzīvotājs varētu iesaistīties sev piemērotās sportiskajās aktivitātēs.

IZGLĪTĪBA
Mūsu darbs būs vērsts uz labu izglītības pamatu ielikšanu katrā novada jaunietī. Saglabāsim novada skolu tīklu atbilstoši skolēnu piepildījumam. Strādāsim, lai novada izglītības iestādes nodrošinātu ar pedagogiem un atbilstošiem mācību materiāliem. Turpināsim nodrošināt jauniešus ar profesionālās ievirzes izglītības, kā arī interešu un neformālās izglītības iespējām. Atbalstīsim mūžizglītības pasākumus.KULTŪRA
Rūpēsimies par tradīciju saglabāšanu. Subsidēsim kultūras pasākumus, amatierkolektīvus un vietējās biedrības, jo tieši viņi ir tie, kas rada un saglabā vēsturi tādu, kādu to ieraudzīs nākamās paaudzes. Attīstīsim bibliotēku pakalpojumus. Sekmēsim kultūras pasākumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

SOCIĀLAIS ATBALSTS
Sociālais atbalsts pieprasa īpašu pieeju un atbildību. Domāsim par to, lai tas sasniegtu tieši tos cilvēkus, kam ir visvairāk nepieciešams. Palīdzēsim krīzes situācijā nonākušajiem, bet jābūt modriem un jāmazina iespējas saņemt atbalstu negodprātīgi.
Veco ļaužu aprūpe - neatkarīgi no dzīves gājuma, ikviens novada iedzīvotājs ir pelnījis cienījamas vecumdienas un sociālos pakalpojumus. Rūpēsimies par ģimenēm labvēlīgu vidi, atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību, kā arī turpināsim uzlabot sociālo aprūpes centru materiāli tehnisko bāzi.

DROŠĪBA
Strādāsim pie pašvaldības policijas kapacitātes celšanas un, lai tās darbs būtu vērsts uz pašvaldības pieņemto saistošo lēmumu izpildi un iedzīvotāju drošību visā novadā. Modernizēsim videokameru tīklu. Sadarbosimies ar Kājinieku skolu un Zemessardzi.

PĀRVALDĪBA
Iestāsimies par atklātu un sabiedrībai saprotamu pārvaldību. Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos. Atbalstīsim un sadarbosimies ar NVO. Regulāri pārskatīsim un vērtēsim ikvienu pašvaldības uzņēmumu, struktūrvienību, ierēdņu efektivitāti un atdevi.

DZĪVESVIDE
Veidosim kopā tīru, sakoptu un zaļu vidi pilsētā un pagastos. Dažādosim un pilnveidosim esošās atbalsta programmas iedzīvotājiem. Gādāsim par drošu bērnu laukumu infrastruktūru novadā. Saglabāsim mērķdotācijas pagastu labiekārtošanai.

LAI GRIBAS NEAIZBRAUKT. LAI GRIBAS ATGRIEZTIES.