Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Druvis Tomsons 1969 SIA "R UN R PLUS"
2. Ilze Līviņa 1972 Alūksnes novada vidusskola
3. Ziedīte Aigare 1968 SIA "Saimniecība Nākotne"
4. Arnis Bērziņš 1976 SIA "ABIO"
5. Kaspars Palms 1985 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARITEC"
6. Juris Ģērmanis 1959 Alūksnes novada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAMATI"
7. Pauls Lielmanis 1977 Valsts vides dienests
8. Mareks Stafeckis 1983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEWOOD"
9. Intars Berkulis 1976 SIA "ABIO"
10. Edgars Špacs 1988 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & T"
11. Ilgvars Jurjāns 1969 Alūksnes Invalīdu biedrība
12. Modris Kļaviņš 1952 Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni"
Программа партии
Alūksnes novada iedzīvotāji!

Mūsu tautas pamatvērtības vienmēr ir sakņojušās stipros Latvijas novados.
Nacionālā apvienība piedāvā enerģisku komandu, kas redz, ko un kā vajag mainīt, un ir apņēmības pilna strādāt savam novadam, savai zemei, savai Latvijai!
Dzīvojot un strādājot Alūksnes novadā, ar svaigu skatu no iedzīvotāju pozīcijām mēs secinām, ka ne viss notiekošais apmierina mūs un lielu daļu novada iedzīvotāju.

Mūsu prioritātes: ikviens Alūksnes novada iedzīvotājs ir vērtība, un ir svarīgi viņu saklausīt. Jācenšas apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos un panākt dzīves līmeņa paaugstināšanos ikkatram.
Vērtības: Cilvēki, darbavietas, ģimene, veselība.
Mēs esam par godīgu un saprotamu novada pārvaldību – pretimnākošu, korektu komunikāciju atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, mērķiem un iedzīvotāju interesēm.

Esam izvirzījuši šādus uzdevumus turpmākajiem gadiem:

PĀRVALDE, SABIEDRĪBA
Īstenosim racionālu, pamatotu un caurspīdīgu pašvaldības budžeta plānošanu un skaidrošanu, jo ikviena pašvaldības lēmuma pamatā ir jābūt novada iedzīvotāju ieguvumam. Lai to sasniegtu:
• pilnveidosim pārvaldes modeli, lai darba principi būtu balstīti sapratnē, koleģialitātē, profesionalitātē, nevis pārmetumos un cenzūrā;
• nepieļausim pagastu pārvalžu apvienošanu optimizācijas nolūkos, vietvaru un pagastos pieejamo pakalpojumu izzušanu un koncentrēšanos pilsētā;
• nodrošināsim godīgu konkursu norisi pašvaldības pasūtījumiem un vakancēm;
• izvērtēsim sagatavošanas stadijā esošo pašvaldības projektu lietderību;
• pārraudzīsim pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību darbību;
• veicināsim cilvēku apvienošanos interešu biedrībās labākas sadarbības un rezultātu sasniegšanai;
• nepieļausim varas koncentrāciju kāda atsevišķa politiska spēka, personas vai interešu grupējuma rokās.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Uzbūvēsim optimālu multifunkcionālu sporta halli.
• Iestāsimies, lai Alūksnes novadā būtu peldbaseins un bērnu peldētapmācības iespējas.
• Veicināsim moderno tehnoloģiju ieviešanu izglītības iestādēs.
• Atbalstīsim izglītības iestāžu arodbiedrību pirmorganizāciju darbību.
• Veicināsim koplīgumu noslēgšanu izglītības iestādēs un ģenerālvienošanās noslēgšanu novada līmenī.
• Izmantosim kultūras mantojuma potenciālu radošā tūrisma attīstīšanai.
• Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību pagastos un pilsētā.
• Atbalstīsim Zemessardzi, Jaunsardzi, Mazpulku kustību.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Atbalstīsim uzņēmumus, kas rada jaunas darba vietas, ar savu vai dažādu projektu finansējumu.
• Izmantosim Alūksnes ezeru kā unikālu dabas resursu, „magnētu” straujākai tūrisma nozares attīstībai un plašākām iespējām vietējiem iedzīvotājiem.
• Attīstīsim visu sezonu tūrismu, t. sk. rehabilitācijas tūrismu.
• Ieviesīsim zīmolu “Ražots Alūksnes novadā”.

SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA
• Turpināsim iestāties par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apjoma saglabāšanu Alūksnes slimnīcā.
• Atbalstīsim veselību veicinošus projektus un pasākumus.
• Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Rūpēsimies, lai jaunā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra sniegums būtu vērtīgs un cilvēkus atbalstošs.
• Veicināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
• Atbalstīsim bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu iedzīvotājiem no 70 gadu vecuma un Alūksnes novada skolēniem.

VIDE, INFRASTRUKTŪRA
• Pieprasīsim no atkritumu apsaimniekotājiem ieviest modernākas atkritumu savākšanas iespējas daudzdzīvokļu namu rajonos.
• Strādāsim, lai ceļa posma Alūksne-Liepna sakārtošana no 20 gadus ilga solījuma kļūtu par realitāti.
• Rūpēsimies par novada zemes ceļu seguma un pilsētas ielu kvalitātes uzlabošanu, pakāpenisku visu ielu asfaltēšanu.

Mēs apzināmies, ka visus darāmos darbus nevar ierakstīt tik īsā programmā. Jauni apstākļi, iedzīvotāju vajadzības un pieejamie resursi var viest papildinājumus vai izmaiņas, bet vienmēr būsim uzticīgi savām prioritātēm un vērtībām.
Aicinām pagastu un pilsētas iedzīvotājus darboties kopā. Apzināties, ka visi esam viens vesels kopums un nevaram viens bez otra pastāvēt un ka paši esam tie, kuri turpinās veidot un kopt mūsu īpašās Malēniešu tradīcijas.