Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dzintars Adlers 1967 Alūksnes novada pašvaldība
2. Maruta Kauliņa 1954 SIA "Alūksnes slimnīca"
3. Jānis Skulte 1976 SIA "4Plus"
4. Uva Grencione-Lapseniete 1986 Alūksnes pilsētas sākumskola
5. Mairis Arājs 1970 SIA"JM Grupa"
6. Edvīns Fricis Svars 1942 SUDRABS, Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība
7. Uldis Jaunzems 1983 SIA "ALŪKSNES NAMI"
8. Guntis Kozilāns 1965 SIA "CEWOOD"
9. Kalvis Zariņš 1986 SIA "Z1LV"
10. Sanita Čibala 1967 Alūksnes novada vidusskola
11. Valda Zeltiņa 1962 Alūksnes novada pašvaldība
12. Lauris Markss 1987 SIA "North Wakeboarding Solutions"
13. Arvis Šteiners 1984 Alsviķu pagasta, zemnieku saimniecība "KOTES"
14. Pāvels Čornijs 1987 SIA "SIA Alūksnes alus"
15. Jānis Bundzens 1972 Zemnieku saimniecība "Senatnes 2"
16. Aivars Baumanis 1975 SIA "ZEVEN"
17. Andis Zariņš 1968 SIA "OZOLI AZ"
18. Askolds Zelmenis 1968 SIA "4Plus"
Программа партии
Politisko partiju apvienības "Jaunā VIENOTĪBA"
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu programma Alūksnes novadā

Jaunās Vienotības komandas mērķis ir radīt Alūksnes novadu par izcilu vietu dzīvei, nodrošinot augstas kvalitātes izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību novadā. Novada attīstībai ļoti svarīga ir uzņēmējdarbības izaugsme, mājokļu pieejamība un mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājums. Esam uzņēmīgi, uz sadarbību vērsti un atklāti. Apsolām turpināt realizēt nozīmīgas ieceres novada izaugsmei.
Mūsu prioritātes:
VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
1. Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam.
2. Veselības aprūpes kvalitāte, investējot Alūksnes slimnīcā.
3. Telpas ģimenes ārstu praksēm.
4. Sociālo pakalpojumu tīkla pilnveide.
5. Sociālā dzīvojamā fonda izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
6. Konkurētspējīgs atalgojums sociālā nozarē strādājošajiem.
7. Atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
8. Atbalsts pensionāru, invalīdu un politiski represēto organizācijām.
9. Stipendijas augstskolu studentiem, augsti kvalificētu speciālistu piesaistei novadam.
IZGLĪTĪBA
1. Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšana.
2. Modernizēta mācību vide novada skolās.
3. Izglītības procesā atbalsts ikvienam bērnam!
4. Jaunu pedagogu piesaiste.
5. Plānveidīga āra aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām.
6. Atbalsts jauniešu iniciatīvām un starptautiskas pieredzes projektiem.
SPORTS, AKTĪVS DZĪVESVEIDS
1. Iesāktā Alūksnes daudzfunkcionālā sporta centra būvniecības projekta realizācija.
2. Slēpošanas un biatlona sporta bāzes “Mežinieki” attīstības koncepcija un realizācija.
3. Veloceliņu tīkls veselīgai atpūtai.
4. Aktīvās atpūtas un dabas taku tīkla pilnveide.
5. Sporta un bērnu laukumi dzīvojamos rajonos.
6. Atbalsts sportistu dalībai Latvijas mēroga sacensībās.
KULTŪRA UN TŪRISMS
1. Pieejama un sasniedzama kultūrtelpa ikvienam iedzīvotājam.
2. Stipras kopienas pagastos.
3. Jauna mūsdienīga bibliotēka ar lasītavu Alūksnē.
4. Atbalsts profesionālās un amatiermākslas nozarēm.
5. Alūksnes novads – nozīmīgs tūrisma galamērķis.
6. Zeltiņu raķešu bāze izveidota par nozīmīgu militārā matojuma tūrisma objektu.
7. Pārbūvēta Pilssalas estrāde.
8. Jauns Alūksnes tūrisma informācijas centrs.
9. Plānveidīga Alūksnes muižas parka sakārtošana.
10. Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai.
11. Atbalsts kultūras projektu konkursiem.
12. Tūrisma nozares attīstība, iesaistot vietējos uzņēmējus.
TAUTSAIMNIECĪBA, INFRASTRUKTŪRA, VIDE
1. Pilsētas ielu pārbūve un pakāpeniska grantēto ielu asfaltēšana.
2. Ceļu asfaltēšana no Alūksnes līdz pagastu centriem.
3. Jaunas stāvvietas Alūksnes pilsētas centrā.
4. Mūsdienīgs daudzfunkcionāls veloparks bērniem, jauniešiem un profesionāļiem.
5. Jauni daudzdzīvokļu nami.
6. Atbalsta programma dzīvojamo namu fasāžu sakārtošanai.
7. Atbalsts uzņēmējiem jaunu produktu radīšanai.
8. Jaunu investoru un uzņēmumu piesaiste, sniedzot nepieciešamo atbalstu to darbībai.
9. Gājējiem piemērota vide, labiekārtotas ūdensmalas un parki.
10. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejama pilsētvide.
11. Attīrīts Alūksnes iekšezers.
12. Sadarbība ar mazajiem uzņēmumiem, to darbības atbalsta nodrošināšana.
13. Iesāktā reģionālās nozīmes projekta Veselības Veicināšanas centra ar viesnīcas un baseina izveidi realizēšana.
14. Jaunas ražošanas ēkas novada teritorijā uzņēmējdarbības attīstībai.
15. Industriālā zona jaunajiem uzņēmumiem.
16. Sakārtota pagastu infrastruktūra.
17. Ilgtspējīga apsaimniekošana Alūksnes novada ūdenstilpēs.