Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Nikolajs Sokols 1985 Aizkraukles novada pašvaldība
2. Zane Brovacka 1981 Aizkraukles novada sociālais dienests
3. Ivars Kurganovs 1975 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
4. Igors Beketovs 1969 SIA "AIZKRAUKLES SALDUMI"
5. Dmitrijs Safraņuks 1987 VUGD RRP Ogres daļa
6. Natālija Lapuha 1978 Aizkraukles novada vidusskola
7. Mihails Šabarovs 1979 SIA "JELD WEN Latvija"
8. Džuljeta Šuļenkova 1982 SIA „Melānija M”
9. Dana Višņova 1984 SIA”Aizkraukles Saldumi’’
Программа партии
Mēs esam par Aizkraukles novada attīstību, labklājību un par cilvēka cienīgu dzīvi ikvienam Aizkraukles novada iedzīvotājam.
Pateicoties iegūtai pieredzei un zināšanām esam gatavi strādāt ar pilnu atdevi un kvalitāti.

Labklājība, drošība un saskaņa
Sastādot pašvaldības budžetu un izvēloties stratēģiskos attīstības virzienus, nodrošināsim efektīvu uzraudzību pār pašvaldības iestāžu un uzņēmumu līdzekļu izlietošanu.
Attīstīsim pakalpojumu klāstu un drošu vidi ģimenēm ar bērniem un sekmēsim jauno ģimeņu atgriešanos mūsu novadā.
Nodrošināsim pašvaldības apmaksātu bērnu obligāto sagatavošanu skolai pirmsskolas izglītības iestādē (piecgadīgo, sešgadīgo grupas).
Atbalstīsim brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu ieviešanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Atbalstīsim jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Ieviesīsim vienotu sociālo pabalstu sistēmu visā novadā, maksimāli saglabājot esošo atbalsta līmeni.
Atbalstīsim sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību novadā Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros-grupu dzīvokļu, dienas centru izveidi.
Paplašināsim aprūpes mājās pakalpojumu pieejamību senioriem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu ģimenēm.
Līdz 2024. gadam izveidosim vienotu Aizkraukles novada pašvaldības policiju, paaugstinot drošību novadā, uzņēmumos, skolās un medicīnas iestādēs.
Cinīsimies par Aizkraukles slimnīcas, ieskaitot dzemdības nodaļu, darbības atjaunošanu pilnā apmērā un kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanu visiem Aizkraukles novada iedzīvotājiem.

Pašvaldība un iedzīvotāji
Turpināsim ņemt vērā iedzīvotāju viedokli, pieņemot novadam svarīgus lēmumus.
Veicināsim un uzlabosim savstarpējo komunikāciju starp iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm.
Turpināsim sekot pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciskajai darbībai, nepieļaujot finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietošanu, vienlaicīgi nodrošinot augstu kvalitāti pakalpojumiem.
Attīstīsim mūsu novadu par vienu no draudzīgākajiem novadiem iedzīvotājiem un ģimenēm Latvijā.
Atbalstīsim sadarbību starp sabiedriskām organizācijām un reliģiskām kopienām.

Uzņēmējdarbība
Aizkraukles novada uzņēmējdarbības vidē turpināsim strādāt ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, veicinot kopīgu ekonomisko projektu realizēšanu un jaunu darba vietu radīšanu.
Turpināsim piesaistīt investorus novada tūrisma attīstībai un viesnīcas pakalpojumu izveidei.
Sekmēsim ūdens tūrisma attīstību Aizkraukles novadā.
Piedāvāsim potenciāliem investoriem neizmantoto pašvaldības zemi un nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai.
Veicināsim vietējo uzņēmumu konkuretspēju starptautiskajā tirgū, palīdzot Aizkraukles novada uzņēmumiem nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem ārzemēs.

Izglītība
Nodrošināsim vienmērīgu un taisnīgu līdzekļu sadali starp novada mācību iestādēm.
Veicināsim pieaugušo un bērnu izglītības līmeņa celšanu.
Nodrošināsim bezmaksas valsts valodas prasmju uzlabošanu vai apgūšanu ikvienam mazākumtautības novada iedzīvotājam pēc nepieciešamības.

Labiekārtošana
Veiksim dzīvojamo namu pagalmu pārplānošanu un rekonstrukciju, pielāgojot to iedzīvotāju vajadzībām.
Izveidosim jaunas autostāvvietas, bērnu rotaļu un sporta laukumus.
Sekmēsim Aizkraukles autoostas labiekārtošanu.
Nodrošināsim novada iedzīvotājiem vietējā sabiedriskā transporta pieejamību uz Aizkraukles novada centru.
Nodrošināsim ceļu segumu remontdarbus Neretas - Lietuvas robežas virzienā, Jaunjelgavas – Bauskas virzienā, lai attīstītu tranzīta pārvadājumus.

Kultūra un sports
Atbalstīsim dažādu tautību kultūras biedrību sadarbību, veicinot savstarpējo sabiedrisko saskaņu Aizkraukles novadā.
Veicināsim sporta klubu un biedrību attīstību, sniedzot atbalstu no pašvaldības budžeta.
Atbalstīsim esošos sporta veidus un jaunu sporta nozaru ieviešanu.
Organizēsim Latvijas un starptautiska mēroga čempionātus SAMBO, DŽUDO, KARATĒ, KICKBOKSĀ, un citos austrumu cīņas sporta virzienos.

Mēs esam gatavi sadarboties ar ikvienu, kurš vēlas, lai Aizkraukles novads kļūtu par nozīmīgāko un uz ekonomisko izaugsmi vērstāko novadu Latvijā.