Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1959

Гражданство: Latvija

Место жительства: Aizkraukles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izstrādāt un iedzīvināt jaunizveidotajā novadā uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta programmu, rosinot novada iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību pašvaldības teritorijā, investīciju piesaisti.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem.
Vientuļos seniorus.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Ceļu infrastruktūras uzlabošana (t.sk., perifērijā).
Ekonomiski pieejamu mājokļu, īres dzīvokļu būvniecība novadam nepieciešamajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm (Aizkraukles novadu veidojošo pašreizējo pašvaldību centros un lielajos pagastos).
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts 1982 Fiziskā audzināšana
Место работы Должность
Mazzalves pamatskola direktors
Neretas novada pašvaldība domes priekšsēdētāja vietnieks
Biedrība "Mednieku klubs "Ērberģe"" valdes priekšsēdētājs