Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jenss Zvirgzdgrauds 1971 Eiropas Reģionu Komiteja
2. Māris Pilskalns 1962 SIA "FOTIGRA"
3. Ilze Ieleja 1982 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
4. Ņina Vasiļevska 1962 SIA "Florabalt SIA"
5. Guntis Jankovskis 1957 Valsts meža dienests
6. Grigorijs Popenkovs 1963 Olgas Tomaševskas ģimenes ārsta prakse
7. Sandra Smona 1986 SIA "Gravity"
8. Aldis Neija 1957 Kokneses novada dome
9. Jānis Klačkovs 1986 SIA "ELTI"
10. Kaspars Lipskis 1987 ZS "Vairogi"
11. Raimonds Bērtulsons 1967 ZS "Dārznieki"
12. Edgars Jankovskis 1988 mežsaimnieks, privāto īpašumu apsaimniekošana
Программа партии
Budžets
Rīkodamies ar nodokļu maksātāju naudu, pašvaldības budžetā izmantosim katru iespēju taupīt uz administratīvo izdevumu rēķina, bet ietaupītos līdzekļus izmantosim, lai palielinātu sociālo palīdzību.

Komunālie uzņēmumi
Analizēsim komunālo uzņēmumu izmaksas. Uzņēmumiem jāsaimnieko taupīgi, ģimeņu budžetā jāsamazinās komunālo maksājumu īpatsvaram. Rosināsim komunālo uzņēmumu sadarbību iepirkuma jomā, dodot priekšroku vietējiem piegādātājiem, tā mazinot transporta piesārņojumu un radot darba iespējas cilvēkiem novadā.

Pakalpojumi iedzīvotājiem
Visiem iedzīvotājiem nodrošināsim pieeju ikdienas dzīvei vajadzīgajiem pakalpojumiem: santehniķa, elektriķa, ielu un ceļu tīrīšanas pakalpojumiem, kanalizācijas izvešanai u.c. Par samērīgu samaksu – arī privātmājās laukos. Celsim algas speciālistiem - darba darītājiem, optimizēsim administratīvo aparātu. Pakalpojumu sniegšanas koordināciju uzticēsim nelielam skaitam spēcīgu profesionāļu. Pašvaldība vienosies ar uzņēmējiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kam trūkst speciālistu pašvaldībā. Īpašu vērību veltīsim sniega tīrīšanai uz pašvaldības ceļiem un pie mājām.

Uzņēmējdarbība
Piedāvāsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides: jauniem maziem un vidējiem uzņēmumiem; tiem, kas pieņem darbā vietējo darbaspēku, paplašinot sortimentu; tiem, kuri uzlabo infrastruktūru novadā. Uzlabosim ceļus un digitālo infrastruktūru kā priekšnoteikumu uzņēmējdarbībai. Atbalstīsim vietējo uzņēmēju iesaisti Eiropas projektos. Uz Vecbebru tehnikuma bāzes apvienosim amatniekus un mājražotājus zīmola “Ražots Aizkraukles novadā” attīstībai.

Ceļi
Palielināsim līdzekļus pašvaldības autoceļu atjaunošanai un uzturēšanai. Sadarbosimies ar Satiksmes ministrijas un VARAM struktūrām, lai valsts nodrošinātu asfaltbetona segumu novadā esošajiem valsts ceļiem: visā posmā no Kokneses līdz Iršiem/ Odzienai, no Aizkraukles līdz Vallei, no Daudzevas līdz Sunākstei, kā arī citur, kur tas ir vajadzīgs. Tā atvieglosim iedzīvotāju nokļūšanu darbā un pārvadājumus mūsu reģionā.

Sociālā joma, veselība
Sadarbībā ar baznīcu u.c. organizācijām strādāsim, lai mazinātu nabadzību, vardarbību, atkarības no azartspēlēm, narkotikām. Rūpēsimies, lai pašvaldības palīdzība sasniegtu vecos, vientuļos, slimos, ģimenes ar bērniem. Attīstīsim sociālo darbu. Veidosim vienotu pieeju pensionāru biedrību un pasākumu atbalstam. Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides trūcīgākajiem. Uzlabosim vides pieejamību un atbalstīsim cilvēku ar invaliditāti izaugsmes centra veidošanu Aizkrauklē. Paaugstināsim bērna piedzimšanas pabalstus līdz 1000 eiro par trešo un nākamajiem bērniem. Uzlabosim medicīnas speciālistu un diagnostikas iekārtu pieejamību novadā.

Izglītība, jaunatne, kultūra
Saglabāsim esošās vidusskolas, labāko paceļot valsts ģimnāzijas līmenī. Visiem pedagogiem piedāvāsim apmaksāt veselības apdrošināšanu. Izveidosim stipendiju fondu jauniešiem, kuri studē pedagoģiju un apņemas strādāt mūsu novadā. Visās vidusskolās nodrošināsim padziļinātu dabas un tehnisko zinātņu apguvi. Atbalstīsim jauniešu pasākumus un projektus klātienē un attālināti. Atbalstīsim mākslu, folkloru, latviešu tradīcijas. Modernizēsim kultūras nozares vadību.

Digitālā infrastruktūra
Tiem, kuri strādā vai mācās attālināti, sadarbībā ar valsts iestādēm un telekomunikāciju uzņēmumiem uzlabosim interneta pieslēgumu ar optiskā kabeļa palīdzību. Ar Eiropas atbalstu dibināsim programmēšanas kompetenču, mākslīgā intelekta un satelītu sniegto datu analīzes centru Aizkrauklē, lai novada izaugsmei praksē pielietotu jaunākās pētnieku radītās tehnoloģijas.

Lauksaimniecība, meži, vide
Organizēsim dialogu par atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai visu lielumu saimniecībās.

Atbalstīsim Neretas apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu veidot vēja enerģijas parku bez OIK.

Paplašināsim energoefektīvu apgaismojuma tīklu ielās.

Izveidosim vides un klimata tehnoloģiju centru Pļaviņās.

Apsaimniekodami pašvaldības mežus, nodrošināsim samērīgu līdzsvaru starp vides aizsardzību un ekonomiskām interesēm.

Neatbalstīsim darbības, kas lieki piesārņo gaisu, ūdeni, augsni un apdraud aizsargājamas ekosistēmas, cīnīsimies pret latvāņu invāziju.

Atpūta
Turpināsim labiekārtot pagastu centrus un pilsētas, vienmērīgāk izvietojot zaļās un atpūtas zonas. Atbalstīsim sporta klubus t.sk., motosportā, orientēšanās sportā, u.c. Kokneses novadā izveidosim dabas takas, bet no Aizkraukles līdz Skrīveriem un dendrārijam uzsāksim veloceliņa izveidi. Labiekārtosim estrādi Aizkrauklē. Kvalitatīvi uzlabosim suņu hipodromus un pastaigu vietas.