Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gundars Bojārs 1967 SIA Zaļā Saule
2. Mārtiņš Eikens 1992 Biedrība Aktīvās jaunatnes Fedrācija
3. Sarma Jēkabsone 1963 Ādažu vidusskola
4. Pāvels Ignatjevs 1990 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IG Part"
5. Gundega Lapsiņa-Mazitāne 1976 AS Latvenergo
6. Jānis Vaivads 1974 SIA PROSPERA AJM
7. Laura Cemena 1981 SIA Tikala ID
8. Pēteris Kalniņš 1988 SIA Stalkeris
9. Inga Možeiko 1973 SIA Reho
10. Nauris Rubens 1977 SIA Zemgus LB
11. Dace Leimane 1973 SIA Veselība pluss
12. Artūrs Sondors 1961 VCA
13. Reinis Dagilis 1996 SIA Sekura stils
14. Laura Stepane 1978 SIA ITERA Latvija
15. Mareks Joniškāns 1975 SIA ORTEGA
16. Lauris Rodionovs 1997 students
17. Raitis Kubuliņš 1972 Ādažu novada dome
Программа партии
Apvienotais Ādažu un Carnikavas novads rada izaicinājumus un paver iespējas spēcīga, bagāta novada izveidei, ciešu saišu izveidei ar iedzīvotājiem, pilnvērtīgai laika pavadīšanai, vides sakārtošanai, labu ceļu izveidei un tūrisma attīstīšanai mūsu visu labklājībai.
Vides kvalitāte
-Saudzīgi izmantosim Dabas resursus – ūdeņus, mežus, ainavu un zaļo vidi;
-Attīstīsim dabas parkus „Piejūra”, īpašumu "Ūdensrožu Parks”, veidosim dabas takas;
-Ierobežosim kailcirtes, īpaši ap apdzīvotām vietām;
-Atjaunosim zivju resursus;
-Sakārtosim publiskās peldvietas ciematiem tuvajās ūdenstilpnēs.
Uzņēmējdarbība
-Sakārtosim un organizēsim tirgus;
-Atbalstīsim videi draudzīgu energoresursu izmantošanu;
-Stiprināsim bioloģisko un videi draudzīgo lauksaimniecību;
-Veicināsim vietējās pārtikas ražotāju produkcijas noietu ēdināšanas iestādēs;
-Veicināsim pakalpojumu klāsta piedāvājuma dažādošanu novada centrā un to pieejamība ciemos;
-Plānosim atpūtas un izklaides nozares, vietu un veidu pieejamību;
-Veidosim jaunu, līdzsvarotu novada teritorijas attīstības plānu un dzīves vidi.
Tūrisms
-Veidosim tūrisma maršrutus un piedāvājumus;
-Organizēsim svētkus, festivālus, kultūras pasākumus;
-Pacelsim Carnikavā Zilo Karogu;
-Attīstīsim makšķerēšanas un laivošanas tūrismu;
-Labiekārtosim atpūtas un telšu vietas;
-Veidosim veloceļiņu tīklu atpūtas braucieniem un ciemu savstarpējai sasniedzmībai;
-Attīstīsim un popularizēsim ziemas aktivitātes;
-Piesaistīsim aktīvās atpūtas inventāra nomas, servisa pakalpojumus.
Sports
-Veicināsim tautas sporta pasākumus ciemos;
-Stadions, multifunkcionāls sporta laukums, veicināsim ledus halles kompleksa attīstību;
-Labiekārtosim Gaujas pludmali Carnikavā;
-Rīkosim sporta dienas.
Sociālās lietas, medicīna
-Pilnveidosim sociālo pakalpojumu grozu, nodrošinot kvalitatīvu saikni ar iedzīvotājiem;
-Izveidosim aukļu dienestu, bērnu istabas, mazuļu īslaicīgai pieskatīšanai;
-Atbalstīsim finansiāli ģimenes, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, nodrošinot viņu piedalīšanos bērnu nometnēs;
-Izveidosim ģimenes ārsta prakses vietas Kalngalē, Garciemā, Gaujā, Kadagā;
-Izveidosim pansionātu.
Izglītība
-Sekmēsim konkurētspējīgas izglītības iestāžu piedāvājumu novadā;
-Nodrošināsim infrastruktūru ērtumu izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām;
-Veidosim bērnu, jauniešu un pieaugušo daudzfunkcionālo centru interešu izglītībai, jauniešu neformālām aktivitātēm, biedrību un interešu grupu vajadzībām novadā;
-Bezmaksas sabiedriskais transports un ēdināšana skolās visiem novada skolēniem;
-Veidosim jauniešu ciematu, kur jaunieši nodarbojas ar sociālo vai tradicionālo uzņēmējdarbību,
lauksaimniecību, attīstot savu potenciālu.
Kultūra
-Veidosim brīvdabas estrādi pie Gaujas;
-Rosināsim diskusiju par Alberta Kaula vārda iemūžināšanu;
-Attīstīsim un popularizēsim novadpētniecības un vēstures centru;
- Palīdzēsim sakārtot kristīgo konfesiju ēkas;
Attīstība, infrastruktūra
-Veidosim ērtus ceļu savienojumus, drošu sabiedriskā transporta, auto, velo un kājāmgājēju satiksmi starp novada centriem un ciemiem;
-Atrisināsim A1 šosejas ērtu šķersojumu, izbrauktuves no Alderu, Ataru, Stapriņu, Birznieku, Āņu ciemata savienojumu ar Pleskavas šoseju, gājēju tuneļa izbūvi zem A1 šosejas;
-Sakārtot daudzīvokļu namu auto stāvvietas novadā;
-Atjaunosim P1 segumu posmā Carnikava-Ādaži, ar veloceliņa izveidi.
Sabiedriskā kārtība, drošība
-Sadarbībā ar VUGD atjaunosim ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļu;
-Drošībai nodrošināsim diennakts videonovērošana novadā, izgaismosim ciemus;
-Efektīvi uzraudzīsim vides aizsardzības un sabiedriskās kārtības normu ievērošanu;
Pašvaldības pārvalde, komunālā saimniecība
-Veidosim uz iedzīvotāju vērstu pārvaldi;
-Optimizēsim pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem;
-Nodrošināsim efektīvu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu;
-Veidosim brīvā laika pavadīšanas centrus katrā ciemā;
-Izveidosim deklarēto iedzīvotāju kartes ar priekšrocībām;
- Ieviesīsim e-pārvaldi palielinot iedzīvotāju iesaisti iniciatīvās, tādējādi veicinot vienlīdzību un komunikāciju ar pašpārvaldi mazinot birokrātiju.
Armija
-Esam NATO Ziemeļeiropas Galvaspilsēta!