Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1985

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ādažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Uzlabot autostāvvietu pieejamību novada daudzdzīvokļu māju rajonos.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Atbalstīt vietējos uzņēmējus, sekmēt centralizēto inženiertīklu pieejamību arī nomaļajās novada teritorijās.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Jaunajā Ādažu novadā sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām ieviest "gudrās tehnoloģijas", piesaistot Eiropas fondu līdzekļus.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Rīgas Tehniskā universitāte 2021 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju doktors
Rīgas Tehniskā universitāte 2009 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju maģistrs
Rīgas tehniskā universitāte 2008 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris
Ādažu vidusskola 2001 Vidējā izglītība
Место работы Должность
"Garkalnes novada būvvalde'' inženieris