«Бюрократизм года 2020»

Tēvs ārstējas Onkoloģijas centrā Austrumu slimnīcā. Ārstējošais ārsts nosūtījis tēvu uz starošanu stacionārā, tur pat, tajā pašā slimnīcā. Jau rezervēta vieta un laiki. Bet nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Tā ir tikai formāla lieta, jo ārstējošais ārsts jau nosūtījis, bet formāli šāds nosūtījums jāraksta ģimenes ārstam. Šis izraksts prasa vismaz ģimenes ārsta laiku. Cik jauki - tagad ir E-veselība, nekur nav jābrauc. Visiem vajadzētu būt ērti.

Bet, izrādās, ka Austrumu slimnīcas pieņemšanas nodaļā E-veselību atvērt nevar/neizmanto/vispār neesot pieslēgta. Es tā arī nesapratu, kas tieši par problēmu, bet dzirdēju visas trīs atbildes. Es pajautāju, vai tad tiešām neviens dators nav pieslēgts? Nē, neesot. Pieprasa izdrukātu nosūtījumu. Labi, to nosūtījumu paši varam izdrukāt no E-veselības, bet...
1) nosūtījums E-veselībā uz tēva vārda, es nevaru pieslēgties tēva kontam, jo nepieciešams Smart-ID, tēvam ne viedtālruņa, ne Smart-ID.
2) lai tiktu pie tēva konta, nepieciešama pilnvara, kas jāraksta NVD. Tātad, 82 gadus vecs cilvēks jāved rakstīt pilnvaru, lai es varētu izdrukāt nosūtījumu no E-veselības, kurai nevar piekļūt iestāde, kurai tā E-veselība ir domāta. It īpaši covida laikos.
Vēlreiz nācās raustīt ģimenes ārstu un lūgt nosūtījumu uz papīra.
Jautājumi:
1) Kāpēc ģimenes ārsts jāpārslogo ar lieku, pilnīgi formālu papīru izrakstīšanu? Kāpēc jādubulto ārstējošā ārsta nosūtījums, kas jau ir slimnīcas dokumentos, digitāli un uz papīra?
2) Kāda jēga no E-veselības, ja to neizmanto visas med. iestādes un tik un tā jādrukā ārā?
3) Kā ar visiem šiem papīriem un nosūtījumiem (virtuāliem un papīra) var tikt galā vientuļš slims cilvēks gados, ja viņam nav palīga? Ja arī ir palīgs, tad ierobežota piekļuve kontam. Nepieciešama pilnvara. Pilnvara izdrukāt nosūtījumu, kas dubulto jau esošo ārstējošā ārsta nosūtījumu. Absurds.
Es uzskatu, ka ģimenes ārstus nedrīkst izmantot kā sekretārus paīru kārtošanai. Ar to visu varētu tikt galā E-veselība, bet kāda no tās jēga, ja tā nav ērti pieejama ne lietotājiem, ne med. iestādēm?
Сообщайте

«Бюрократизм года»: таможенное оформление зарубежной покупки

Выписать доверенность самому себе, организовать конкурс, чтобы выплатить 10 евро за лекцию, снова и снова собирать справки, чтобы доказать необходимость особых занятий для ребенка... В социальных сетях можно встретить упоминания самых диких бюрократических требований. Теперь каждый может помочь борьбе с этим «крапивным семенем», поучаствовав в интерактивном проекте общественных СМИ. Один из наших читателей номинировал на антипремию «Бюрократизм года» Таможенное управление СГД — за выдающуюся сложность процедуры растаможивания покупок, сделанных в  третьих странах.

«Раньше таможенное оформление товаров, приобретенных за пределами ЕС, выголядело так. Физическое лицо покупает товар у юридического лица, например, из США. Если стоимость товара превышает 10 евро — необходимо уплатить НДС, если больше 150 евро — еще и таможенный налог. Раньше Latvijas pasts направляла физическому лицу извещение, где была указана сумма налогов, которую надо заплатить государству, и счет в Госкассе для такого перевода. Человек, сделав перечисление со своего счета, мог идти в почтовое отделение, чтобы получить товар, или же оплатить налог на месте в почтовом отделении, за что почтовое отделение взимало комиссию. Все было так просто!

С ноября 2019 года все изменилось.

Теперь, чтобы физическое лицо могло растаможить такой товар, необходимо предпринять следующие шаги.

1. Почтовое отделение отправляет извещение о получении подлежащих растаможиванию товаров. В извещении почта указывает следующую информацию, необходимую физическому лицу для заполнения таможенной декларации: номер почтового отправления, номер документа о временном хранении (PUD), порядковый номер карты PUD и вес товара.

2. Физическое лицо должно подключиться к Электронной системе декларирования (EDS) Службы госдоходов, где оно должно заполнить таможенную декларацию, введя в нее все вышеперечисленные данные, а также другие данные о товаре, и обязательно приложить два документа – счет от продавца и документ, подтверждающий оплату.

3. Физическое лицо должно войти в свой банковский счет и сохранить/скачать подтверждение платежного поручения.

4. Физическое лицо должно войти в систему, скажем, на ebay и сохранить/скачать подтверждение счета.

5. Когда все необходимые данные и бумаги доступны, таможенная декларация заполняется и система рассчитывает пошлину.

7. Налог оплачивается, и можно идти на почту. Или, если человек не может выполнить все вышеперечисленное самостоятельно — он пишет электронное письмо на почту, что хочет воспользоваться услугами почтового таможенного брокера. И даже в этом случае необходимо отправить почтовому таможенному брокеру счет от продавца и подтверждение платежного поручения.

Так сказать, всем упростили жизнь!»

Поделитесь опытом, заявите бессмысленную процедуру на приз «Бюрократизм года 2020»!

Сообщайте
Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Экономика
Новости
Новейшее
Интересно