«Бюрократизм года 2020»

Сообщайте
Самоуправления
Число сообщений: 3

Учреждение: Rīgas dome

Rīgas domei jāsniedz ziņas, kas jau ir VID rīcībā

Rīgas domes 2019. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 29.01.2020.) 18. punkts paredz jaunu birokrātisko slogu tūkstošiem rīdzinieku. Proti, norādīto RD 18.12.2019. Noteikumu Nr. 111 18.punkts paredz: "18. Personai, kura minēta saistošo noteikumu 3.2.–3.10., 3.23., 3.24. apakšpunktā, ir pienākums līdz 2020. gada 15. decembrim paziņot Pārvaldei par sava nekustamā īpašuma vai tā daļas izīrēšanu, iznomāšanu vai izmantošanu saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot, ja šāda informācija Pārvaldei jau ir iesniegta.".
Kāpēc gan Rīgas dome nevar sadarboties ar Valsts ieņēmumu dienestu un pieprasīt, saņemt no VID informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem Rīgā, kuri savu nekustamo īpašumu izīrē, iznomā (un par to maksā nodokļus, kurus administrē VID) vai izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Attiecīgai informācijai jābūt VID rīcībā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 6.pants noteic, ka valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. VPIL 10. panta piektā daļa definē labas pārvaldības principu, un VPIL 10.panta desmitā daļa paredz efektivitātes principa piemērošanu. Turklāt, VPIL 10.panta astotā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā (lasi - VID rīcībā), iestāde (lasi - Rīgas dome) to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.
Papildu aspekts. Pieņemot, ka Rīgas domes saņemtie dati atšķirtos no VID datiem par attiecīgās saimnieciskās darbības veicējiem (nodokļu maksātājiem) Rīgā, vai VID un Rīgas domes sadarbība tiktu sasniegta iespējami efektīvākā un iedzīvotājiem ērtākajā veidā.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 65

Учреждение: Rīgas Namu Pārvaldnieks

Lai iesniegtu iesniegumu par elektroenerģijas jaudas palielinājumu RNP apsaimniekotā dzīvoklī, šis iesniegums uz RNP jānes tikai un vienīgi pašam dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Vienlaikus šo iesniegumu var nosūtīt RNP arī pa pastu - tad netiek pārbaudīts, kurš šo iesniegumu ieliek aploksnē. Šādu informāciju sniedza RNP zvanu centra operatore.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 12

Учреждение: KNAB un VID

Ziedojot partijām, tiek iesniegta informācija par cilvēku, un viņa personas kodu. KNAB ir šī informācija.
Iesniedzot ienākumu deklarāciju VID, naudas ziedojumi atkārtoti jāpierāda,jo VID nav zināmi naudas ziedojumu apmēri.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 10