Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rīga

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Es būšu labs un pilsētniekiem noderīgs deputāts, jo esmu uz rezultātu vērsts cilvēks ar vēlmi attīstīt Rīgas mazās uzņēmējdarbības ražošanas vidi.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Ideālā Rīga būtu dinamiskas uzņēmējdarbības pilsēta, kurā tiek attīstītas jaunas, komercializējamas idejas, ir aktīva un produktīva sadarbība augstākajām mācību iestādēm ar pašvaldību.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Izveidot pašvaldības industriālo parku, lai sniegtu atbalstu jaunu produktu attīstītājiem uz atvieglotiem noteikumiem.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2014 Finanses un kredīts
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2012 maģistra grāds mehānikā un mašīnzinātnē
Место работы Должность
SIA "TEMESO" valdes loceklis
Rīgas Tehniskā universitāte Lektors / pētnieks