Год рождения: 1962

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ķekavas novads

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Mana izglītība un profesionālā pieredze valsts pārvaldes darbā, kā arī spējas patstāvīgi domāt un pieņemt lēmumus. Morālais kompass - spēja iejusties cita cilvēka ādā un gatavība cīnīties par savām vērtībām.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Pilsēta kurā ikviens jūtas tai piederīgs un vajadzīgs, kurā ir nodrošināts viss, kas nepieciešams katra pilsētnieka pilnvērtīgai un cienīgai dzīvei, pilsēta, kurā viņi var strādāt un īstenot savus sapņus, pilsēta, kurā ir patīkami un iedvesmo.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Uzskatu, ka visi partijas programmā iekļautie punkti ir svarīgi un pilnībā īstenojami. Jomas, kurā mana darbība varētu būt nozīmīgāka ir izglītība un kultūra.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2015 Ekonomikas doktora grāds
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Izglītības zinātņu maģistra grāds
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2000 Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
Место работы Должность
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola Prorektors, Asociētais profesors