Год рождения: 1967

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgava

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Tāpat kā vēlētāji, es strādāju un maksāju nodokļus Rīgā, mani tuvākie saņem tādu algu vai pensiju, kādas saņem liela daļa no mums, tāpēc vērtējums daudzām lietām mums ir līdzīgs, un esmu par pozitīvām pārmaiņām.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Droša, zaļa, ar sakārtotu infrastruktūru, nodrošinātiem kvalitatīviem komunālajiem un citiem pakalpojumiem par samērīgu, mājsaimniecībām un komersantiem pieņemamu, pārskatāmā nākotnē prognozējamu samaksu.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Nodrošināt, lai komunālie un citi pašvaldības pakalpojumi mājsaimniecībām un komersantiem tiktu sniegti kvalitatīvi, par samērīgu, pieņemamu, pārskatāmā nākotnē prognozējamu samaksu.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2019 maģistra grāds vadībzinātnē
Место работы Должность
SIA "Belam - Rīga" Darba aizsardzības inženieris