Год рождения: 1966

Гражданство: Latvija

Место жительства: Mārupes novads

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Labi pārzinu izglītības jomu Rīgā, tās vajadzības, varu pilnveidot un mainīt, dodiet iespēju!
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Saliedēta multinacionāla sabiedrība, vienota uzskatos un jēgpilnās darbībās, vērsta uz ieklausīšanos un sadarbošanos!
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Pārbūves un remontus veikt plānveidīgi un savstarpēji saskaņoti, radot minimālu diskomfortu iedzīvotājiem!
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Pirmsskolas skolotājs
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Pedagoģijas maģistra grāds
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Vācu valodas skolotājs
Augstākā Latvijas Universitāte 1990 filologs-krievu valodas pasniedzējs
Место работы Должность
Rīgas pilsētas pašvaldība iestādes vadītāja
Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienests vadītājs-eksperts