Год рождения: 1985

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgava

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Esmu ar lielu darba pieredzi, kas viennozīmīgi palīdzēs izprast lielāko daļu iedzīvotāju un risināt radušās problēmas. Lieliski pārzinu administratīvo procesu, ir liela pieredze valsts iestādēs.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Ideālā Rīga - attīstīta un sakārtota infrastruktūra un izstrādāts sociālā atbalsta un palīdzības modelis dažādām iedzīvotāju grupām, kas būtu saprotams un par ko iedzīvotāji būtu informēti.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Radīt rekreācijas programmu bezpajumtniekiem, lai atgrieztu viņus sociāli aktīvā sabiedrībā.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2014 Darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2010 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Vidējā Rīgas Tehniskā koledža 2005 Iestāžu darba organizācija un vadība
Место работы Должность
Rīgas Tehniskā universitāte Nodaļas vadītājas vietniece
Latvijas Republikas Saeima Saeimas deputāta palīdze
SIA "Drošība darbā" Darba aizsardzības speciāliste