Год рождения: 1943

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rīga

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Mana pieredze var sniegt vērtīgu atbalstu Rīgas sporta darba sistēmas pilnveidē. Nodrošināt pēc iespējas lielāku pieeju sporta aktivitātēm. Ir svarīgi, lai rīdzinieki ir veseli un sportiski aktīvi. Darbs pie jaunas sporta talantu kaltuves.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Rīdzinieki ir nodrošināti ar iespējām iesaistīties (apkaimju griezumā) savas pilsētas attīstības plānošanā un ieceru īstenošanā. Tā ir pilsēta, kurā iedzīvotāji jūtas, ka pašvaldība par viņiem rūpējas un nodrošina nepieciešamos pakalpojumus.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Vēlos panākt sporta nodrošinājumu - sporta skolu materiāli, tehniskā bāze, palielināt atvēlētos līdzekļus sporta infrastruktūras sakārtošanai.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts 1981 maģistra grāds fiziskās kultūras un sporta specialitātē
Место работы Должность
Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skola struktūrvienības vadītājs