Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Образование Место работы Анкета Соцсети
Dana Reizniece-Ozola 1981 Augstākā Latvijas Republikas 13. Saeima,
Deputāte
Raimonds Bergmanis 1966 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Ringolds Arnītis 1967 Augstākā Latvijas Zemnieku savienība,
Valdes loceklis
Arvīds Barševskis 1965 Augstākā Daugavpils Universitāte,
Prorektors, profesors
Viktors Valainis 1986 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Edgars Vorslovs 1966 Augstākā Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs
Ņina Linde 1971 Augstākā SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts”,
Valdes priekšsēdētāja
Anitra Tooma 1962 Augstākā Biedrība “Vides Vārds”,
Valdes locekle, žurnāla “Vides Vēstis” galv.redaktore
Anna Poindere 1986 Augstākā FMR ADVISORY LTD. / SIA FMR ADVISORY,
Biznesa menedžere
Guna Kalniņa-Priede 1968 Augstākā Vidzemes plānošanas reģions,
Administrācijas vadītāja
Guntis Kalniņš 1963 Augstākā Bezdarbnieks
Mārtiņš Toms Staks 1995 Augstākā SIA “Evolution Gaming"
Līga Kļaviņa 1968 Augstākā Jēkabpils pilsētas dome,
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos
Artūrs Strautmanis 1985 Augstākā Valsts izglītības attīstības aģentūra
Harita Tohme 1963 Augstākā “LV UNITED” SIA,
Valdes loc.
Edgars Tavars 1982 Augstākā Latvijas Zaļā partija,
Valdes priekšsēdētājs
Программа партии
TAVI CILVĒKI LATVIJĀ UN EIROPĀ

Mūsu Eiropa būs vienlīdz gudra, droša un labklājīga centrā un reģionos, spēcīgu nacionālu valstu savienība. Vairāk bērniem. Vairāk cilvēkiem. Vairāk novadiem, laukiem un reģionu pilsētām. Vairāk izaugsmei, radošās kultūras un tradīciju kopšanai. Vairāk Latvijas un vienotas Eiropas idejai.

Zaļa un vesela Eiropa
Eiropai jārāda priekšzīme vides saudzēšanā. Cīnīsimies par energoefektīvu Eiropu, zaļu transportu, viedo tīklu infrastruktūru un ieguldījumiem klimata zinātniskajā izpētē. Eiropai nav jāsubsidē fosilā enerģija, ir jāizmanto atjaunojamie energoresursi un jāattīsta bioekonomika.

Latviju nedrīkst pārvērst par citu valstu atkritumu poligonu. Cīnīsimies pret riepu kalnu veidošanu un plastmasas atkritumiem. Sargāsim Baltijas jūru un Latvijas upes. Arī turpmāk neļausim ģenētiski modificētu augu audzēšanu un uzlabosim kontroli par kvalitatīvu pārtiku visā Eiropā.

Taisnīga un gudra Eiropa
Budžets ir politikas spogulis. Eiropas budžetam jākļūst lielākam, tas jāiegulda, ievērojot lielo un mazo valstu intereses. Atbalstām eirozonas budžeta izveidi, vairāk naudas jaunradei, drošībai un krīžu pārvarēšanai. Nepieļausim būtisku samazinājumu lauksaimniecībai un kohēzijai.

Eiropā ir pārāk zema dzimstība, tā noveco. Arī Latvijā uz diviem vecākiem piedzimst vien 1,7 bērni. Eiropas demogrāfijas politikai jāveicina, lai katrā ģimenē būtu vairāk pēcnācēju. Ģimenēm ar bērniem panāksim tiešu atbalstu no ES budžeta, ar īpašu piedzimšanas pabalstu veidojot bērna uzkrājumu nākotnei.

Latvija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir zaudējusi 14% iedzīvotāju. Palīdzība mājokļu iegādei, iekļaušanās izglītības iestādēs un uzņēmējdarbības uzsākšana no Kohēzijas līdzekļiem ir prioritātes, lai tautiešiem vieglāk atgriezties.

Kvalitatīvas skolas un interešu izglītība jānodrošina visā Latvijā. Dodot cilvēkiem darba tirgum pieprasītas prasmes, sniegsim mūžizglītības un pārkvalifikācijas iespējas. Lielāks finansējums jānovirza studentu, pasniedzēju apmaiņas programmām un zinātnei, veicinot mazo valstu zinātnieku iespējas piesaistīt zinātnes finansējumu.

Taisnīga Eiropa rūpējas par mazāk aizsargātajiem. Iestāsimies par ES invaliditātes kartes ieviešanu un statusa savstarpēju atzīšanu, vienādiem sociālā atbalsta un pieejamības principiem. Jāveicina kopīgi risinājumi zāļu cenu mazināšanai un iespēja cilvēkiem saņemt kvalitatīvu veselības pakalpojumu jebkurā Eiropas valstī.

Ražīga Eiropa
Mums vajadzīgi ne tikai lieli, bet arī mazi, konkurētspējīgi uzņēmumi. Mazajam biznesam izveidosim vienotu Eiropas nodokļu režīmu, kas būtu ērts, viegli administrējams un atbildīs digitālā tirgus vajadzībām.

Novērsīsim diskrimināciju, kas liedz piekļuvi finanšu, transporta, veselības, sociālajiem u.c. pakalpojumiem atkarībā no klienta valstspiederības, dzīvesvietas un uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Uzstāsim uz taisnīgām Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniekiem, īpaši atbalstot mazās un vidējās saimniecības. Veicināsim bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.

Panāksim «ātro kredītu» sērgas ierobežošanu Eiropas Savienības līmenī un paplašināsim «reversā» pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu ēnu ekonomikas mazināšanai.

Turpināsim apkarot "nodokļu oāzes", izvairīšanos no nodokļu nomaksas, naudas atmazgāšanu. Uzlabosim informācijas apmaiņu starp valsts ieņēmumu dienestiem un finanšu sektora uzraugiem. Ieviesīsim Eiropas regulējumu kriptovalūtu izmantošanā.

Droša un nebirokrātiska Eiropa
Eiropas drošībai svarīgi stingri ierobežot nedraudzīgu, autoritāru režīmu kontrolē esošu plašsaziņas līdzekļu, trešo valstu enerģijas monopolistu un citu «maigās varas» ietekmes aģentu darbību.

Stiprināsim visaptverošu Eiropas aizsardzību, stratēģisko komunikāciju un kiberdrošību, atbalstīsim Eiropas aizsardzības fonda izveidi MVU iesaistei aizsardzības rūpniecības piegāžu ķēdēs. Aizsardzībai jāvelta vismaz 2% no IKP, jāievēro Varšavas deklarācija starp ES un NATO. Ieguldījumi robežu kontrolē nepieciešami, lai novērstu bēgļu pieplūdumu.

ES ir jāpalielina uzticēšanās. Eiropas Komisijai jādemonstrē vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm un jāpanāk noteikumu ievērošana. Komisāri nedrīkst sēdēt Briseles “stikla kalnos”, viņiem personiski jāiesaistās dalībvalstu reformu ieviešanā. Strukturālo reformu fonds jāizmanto reformām, kas nav pretrunīgas un atbilst valstu interesēm un attīstībai. Atbalstām birokrātijas mazināšanu un novecojušu prasību atcelšanu.

Lai Eiropa būtu stipra un Latvija tajā plauktu, lēmumi jāpieņem īstiem savas valsts patriotiem. Ko nevar paveikt viens cilvēks, visi kopā - varam!

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить