Latvijas Reģionu Apvienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Образование Место работы Анкета Соцсети
Edvards Smiltēns 1984 Augstākā Politisko partiju apvienība "Latvijas Reģionu Apvienība",
Valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Barkovskis 1970 Vidējā Rakstnieks
Inga Bite 1981 Augstākā Latvijas Tiesnešu Mācību Centrs,
Lektore
Juris Viļums 1982 Augstākā Biedrība "Latgolys Spāks",
Valdes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs 1969 Augstākā Salacgrīvas novada dome,
Priekšsēdētājs
Ģirts Kronbergs 1974 Augstākā Liepājas Speciālā ekonomiskā zona,
Valdes loceklis
Ieva Brante 1979 Augstākā Individuāli praktizējoša juriste
Viesturs Reinfelds 1956 Augstākā Lauku atbalsta dienests,
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Ulrika Auniņa 1983 Augstākā Izglītības un zinātnes ministrija,
Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības mūžizglītības attīstības jomā
Edijs Pipars 1989 Vidējā Biedrība "Palīdzēsim viens otram",
Dibinātājs, valdes loceklis
Guntis Rasims 1984 Augstākā Rēzeknes novada pašvaldība,
Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Jānis Grasis 1971 Augstākā Rīgas Stradiņa Universitāte,
Juridiskās fakultātes prodekāns, vadošais pētnieks
Aigars Evardsons 1962 Augstākā SIA "Baložu komunālā saimniecība",
Valdes loceklis
Jāzeps Janiševs 1955 Augstākā Izdienas pensionārs
Edvards Ločmelis 1994 Vidējā SIA "Universal Cleaning",
Mārketinga direktors, valdes loceklis
Varis Krūmiņš 1961 Augstākā Politisko partiju apvienība "Latvijas Reģionu Apvienība",
Valdes loceklis
Программа партии
Spēcīga Eiropa Latvijai!

Mēs veidojam Eiropu, kas nodrošina mieru, brīvību, drošību, stiprina savas vērtības un visu ES tautu labklājību. Eiropas pamats ir spēcīgi un līdzsvaroti ekonomiski attīstīti reģioni un gudri cilvēki. Mēs veidojam Eiropu, kas respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina kultūras mantojuma aizsardzību un dzīvotspēju cauri gadsimtiem, kas mazina sociālo atstumtību un diskrimināciju un veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, kas nodrošina paaudžu solidaritāti, kuras pamats ir sociālā tirgus ekonomika un kura rūpējas par līdzsvarotas dzīves kvalitātes nodrošināšanu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nodrošina brīvu tirgu un godīgu konkurenci, kas ir dzinējspēks jaunām idejām, atklājumiem un progresam, kas spēj aizsargāt demokrātiju, brīvību, tiesiskumu, ekonomisko neatkarību un savas robežas, kas veido ilgtspējīgu politiku ar atbildību pret dabu un nākamajām paaudzēm. Mēs veidojam Eiropu kā iespēju, izaugsmes un iedvesmas telpu jaunajiem cilvēkiem.

Mēs veidojam stipru Eiropu, kas kļūst par spēcīgāku pasaules mēroga dalībnieci un spēj pārliecinoši risināt jauno globālo izaicinājumu radītās problēmas, kas kalpo par stabilu pamatu arī mūsu Latvijas valsts, latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanai un attīstībai cauri gadsimtiem, nodrošinot Latvijas tautas un ikviena brīvību un labklājību.

***

Latvijas nacionālās intereses ir piederība ES kā stabilam, vienotam, konkurētspējīgam un ietekmīgam spēkam globālā mērogā. Reģionālā, sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība rada augsni Eiropas šķelšanai un globālas ietekmes vājināšanai.

Mūsu galvenais uzdevums ir līdzsvarota reģionu attīstība un dzīves kvalitātes atšķirību mazināšana. Mēs cīnīsimies par taisnīgu finansējumu lauksaimniekiem un lauku attīstībai. Mēs cīnīsimies par godīgu konkurenci un stiprināsim reģionu ekonomiku. Cīnīsimies par kohēzijas fonda finansējuma saglabāšanu un tā mērķtiecīgu ieguldīšanu, vērstu uz konkrētu rezultātu sasniegšanu.

Reģionu attīstību stiprina reģionu savienošana savā starpā. Mēs cīnīsimies par finansējumu autoceļiem un Rail Baltica projekta turpināšanai, kā arī ieguldījumiem savienojumiem enerģētikas infrastruktūrā.

Visi ES pilsoņi ir vienlīdzīgi tiesībās un iespējās. Nav veco vai jauno dalībvalstu. Ir viena vienota Eiropas Savienība. Strādāsim, lai patērētājiem visā ES būtu pieejamas līdzvērtīgas kvalitātes preces un pakalpojumi un lai mazinātu nepamatotas preču vai pakalpojumu cenu atšķirības dalībvalstu starpā – piemēram, zālēm vai atsevišķiem pārtikas produktiem.

Veicināsim Eiropas Sociālā fonda ieguldījumus nevienlīdzības mazināšanā, cilvēku zināšanu stiprināšanā un jauniešu nodarbinātībā.

Stiprināsim Eiropas Savienības kopējās drošības politiku, kopīgu un efektīvu robežu sargāšanu. Esam par vienotas ES drošības padomes veidošanu, ciešu ES sadarbību ar NATO, kā arī Lielbritāniju un ASV. Veicināsim ieguldījumus militārās mobilitātes infrastruktūrā, jo tie vienlaikus stiprinās mūsu kopējās aizsardzības spējas, kā arī palīdzēs reģionu ekonomikai. Īpaši svarīgi ir ieguldījumi kiberdrošībā un dezinformācijas apkarošanā. ES ir jānovērš apdraudējumi demokrātijai, godīgām vēlēšanām un ES nedraudzīgu valstu centieni finansēt politiskos spēkus Eiropā. ES ir jābūt ar nelokāmu nostāju pret tiem, kas pārkāpj starptautiskās tiesības un apdraud drošību. Rūpīgi jāvērtē drošības faktori vērienīgām investīcijām no trešajām valstīm.

Eiropas izaugsme ir lēna, un nākotnē globālu konkurētspēju iespējams nodrošināt caur zināšanām un inovācijām. ES jāpadara atkal par zināšanu sabiedrību un jāveido Izglītības fonds dalībvalstu iespēju izlīdzināšanai, nodrošināt augstākās kvalitātes izglītību.

Mēs veicināsim ieguldījumus mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstam, īpaši jaunās uzņēmējdarbības attīstības finansējuma piešķiršanai pašvaldībās, lai iedrošinātu rasties jaunām biznesa idejām. Veicināsim dalīšanās ekonomiku.

Eiropas Savienībai ir jābūt tuvāk cilvēkiem. Mēs cīnīsimies pret birokrātiju, nepamatotu un netaisnīgu noteikumu uzlikšanu Latvijai. Iesaistīsim sabiedrību lēmumu pieņemšanā. ES jāatbalsta pārvaldības uzlabošana un e-pakalpojumu attīstība.


***

Mēs Eiropas Parlamentā aizstāvēsim Latvijas valsts un visu tās cilvēku intereses. Mūsu komanda pārstāv visus Latvijas reģionus. Mūsu komanda runā 12 valodās, un tās vidējais vecums ir 44 gadi, kur teju puse ir jauni cilvēki līdz 40 gadiem. Tā ir jauna enerģija apvienojumā ar pieredzi un zināšanām par Latviju un tās cilvēku vajadzībām.

Par spēcīgu Eiropu Latvijai!

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить