Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ģirts Valdis Kristovskis 1962 Ventspils brīvostas pārvalde
2. Aivis Landmanis 1970 SIA Ventspils Port Services
3. Dace Korna 1951 Ventspils pilsētas dome
4. Ivars Landmanis 1973 AS Ventbunkers
5. Dzintars Kantsons 1973 SIA DZEKL partneri
6. Juris Orinskis 1963 SIA Noord Natie Ventspils terminals
7. Linards Gulbis 1970 A/S Baltijas Ekspresis
8. Uldis Kristiņš 1974 Biedrība, hokeja klubs “VENTA 2002”
9. Aivars Celms 1961 SIA AICERS
10. Olivers Kronbergs 1969 Ventspils brīvostas pārvalde
11. Ansis Brūns 1989 Latvijas Vieglatlētikas savienība
12. Gints Andersons 1967 SIA "Ventspils nafta termināls"
13. Raimonds Kalniņš 1970 SIA Ventspils Port Services
14. Aleksandrs Čikiņovs 1983 SIA TestDevLab
15. Irina Ješčenko 1958 Mājsaimniece
16. Ilmārs Geige 1942 4.maija Deklarācijas klubs
Программа партии
Stiprai Ventspilij un Stiprai Latvijai ikviens ir svarīgs!

Ventspils var būt dinamiska, radošu, stipru un pārtikušu cilvēku pilsēta!
Mūsu mērķis ir brīva, saliedēta, taisnīga un labi organizēta sabiedrība.
Tieši Ventspils ļaudis ir pilsētas attīstības dzinējs un vērtību pamats.

Korupcija un bezgaumīgs personības kults ir ievedis pilsētu strupceļā.
Ir izspiesti, nolaupīti un izsaimniekoti simtiem miljoni eiro.
Starptautiskās sankcijas ir iedragājušas pilsētas reputāciju.
Atsevišķas paraugbūves nevar būt grēku atlaišanas vai pašapmierinātības pamats.

Ir jāpārvar morāli ētiskā un saimnieciskā krīze, ir jārestartē pilsēta!
Ja ventspilnieki vēlas būt droši par pilsētas attīstību un savu nākotni, ir jāveic pārmaiņas.
Līdzšinējā izšķērdība, meli un liekulība neveicina progresu!
Mēs garantējam taisnīgāku un labāku pārvaldību, efektīvāku pašvaldības resursu lietošanu.
Veiksim pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību auditu.

Atbalstīsim iedzīvotāju un uzņēmēju radošumu un iniciatīvu.
Mēs ieklausīsimies katra ventspilnieka domās, lai sekmētu strauju un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.
Mēs atbalstīsim darba devējus, sekmēsim saimniecisko darbību, izglītību, veselības aprūpi, kultūru, sportu un tūrismu, radīsim jaunas darba vietas, nodrošināsim sociālo aprūpi.
Sociālo dialogu uzņēmumos veicinās trīspusējās sadarbības padomes starp darba ņēmējiem, vadību un pašvaldību.
Eiropas Savienības atbalsts tiks piesaistīts projektiem, kas pilsētai rada ieņēmumus, energoefektivitāti un mūsdienīgu mobilitāti.

Ostas konkurētspēja un attīstība:
Tiks atjaunota Ventspils pašvaldības līdzdalība Ventspils brīvostas darbībā, tiks līdzsvarotas iedzīvotāju un ostas intereses.
Uzlabosim ostas veiktspēju. Stimulēsim modernas un videi draudzīgākas ostas infrastruktūras izveidi.
Konkrēti strādāsim, lai veicinātu ekspeditorkompāniju interesi par Ventspils brīvostu, sekmējot kravu plūsmu piesaisti.
Ostas teritorijai pieguļošajam dzīvojamajam fondam jāpiemēro samazinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

Vidējās un mazās uzņēmējdarbības attīstība un darba vietas:
Veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību, taisnīgu konkurenci.
Netiks pieļauti administratīvi šķēršļi. Pašvaldība nevis centīsies dominēt uzņēmējdarbības tirgū, bet iesaistīsies uzņēmēju problēmu risināšanā.
Jauniešiem palīdzēsim veiksmīgi iekļauties darba vidē vai uzņēmējdarbībā.
Sadarbosimies ar LIIA, LDDK un LTRK.

Sociālie jautājumi:
Rūpēsimies, lai iedzīvotājiem būtu iespējas uzlabot mājokļus, būtu pieejami ekonomiskas klases mūsdienīgi pašvaldības vai privāti īres vai nopērkami mājokļi.
Vērtēsim iespēju iedzīvotājiem samazināt komunālo pakalpojumu izmaksas.
Piedāvāsim papildus atvieglojumus jaunajām māmiņām un daudzbērnu ģimenēm.
Panāksim, ka Ventspils trotuārus, privātmājām pieguļošās teritorijas apkopj un tīra pilsētas komunālie dienesti.

Veselības aizsardzība:
Veicināsim labākus apstākļus ārstiem un jaunu ārstu piesaisti vietējām veselības aizsardzības iestādēm.
Pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība daļēji segs veselības profilaktisku pakalpojumu izmaksas.
Risināsim bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem arī akūtos gadījumos un brīvdienās.

Izglītība, inovācijas:
Stiprināsim lokālo izglītības sistēmu, kas paaugstina visu līmeņa izglītības kvalitāti.
Ir jāpalielina Ventspils pedagogu atalgojums.
Pilsēta ar stipendiju palīdzību un uzņēmumu līdzdalību sagatavos un piesaistīs kvalificētus speciālistus.
Tiks pilnveidota augsto tehnoloģiju un rūpniecības zona.

Kultūra un sports:
Ventspils jāveido par Eiropas līmeņa kultūras centru ar visu veidu profesionālās mākslas pastāvīgu klātbūtni.
Sekmēsim profesionālo un amatieru kultūras kolektīvu attīstību, vietējo jauniešu centienus sasniegt augstu līmeni kultūrā un sportā.
Pašvaldības sporta skolas nodrošinās bērnu un jauniešu sportu. Fizioterapijas prevencija būs integrēta bērnu sporta apmācību programmās.

Ir laiks pārmaiņām! Tici sev, savam darbam, savai pilsētai!