Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Bruno Jurševics 1962 Latvijas Republikas Saeima
2. Daiga Laterere 1964 Mācību centrs “ BUTS”
3. Dainis Plūme 1973 Windau Wines, SIA
4. Elvis Binders-Čoders 1994 Latvijas Basketbola savienība
5. Elena Blumberga 1966 Sabiedriskā organizācija “Dzīvības koks”
6. Raivo Jostiņš 1972 Ventbunkers, AS
7. Ainars Gūtmanis 1962 Izdienas pensionārs
8. Dana Stefaņuka 1974 "VNK serviss, SIA
9. Anželika Jurševica 1969 Privātprakse
10. Egils Kraulers 1957 Izdienas pensionārs
Программа партии
Ventspils - pilsēta ventspilniekiem un viesiem.

Mūsu prioritāte - iedzīvotāju labklājība un pilsētas attīstība. Mēs organizēsim profesionālu, visaptverošu pārvaldi, nodrošināsim neatkarīgu finanšu un resursu auditu pilsētas pašvaldībā, tās uzņēmumos, iestādēs un kapitālsabiedrībās. Atbalstīsim uzņēmējdarbību. Īpašas rūpes sociālai aizsardzībai. Mēs - pret korupciju, ietekmēšanu, iebiedēšanu un vienpersoniskiem lēmumiem.

Ekonomika - uzņēmējdarbība:

*atbalsts modernām inovācijām, piesaistot ārvalstu investorus un Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
*birokrātisko procesu samazināšana būvniecības ieceru realizācijai Ventspils pilsētā,
*veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību,
*īpašs atbalsts mazajam biznesam - vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem, piemērojot atlaides tirdzniecības atļaujām, pakalpojumu un tirdzniecības vietu telpu nomai,
*veicināsim ārzemēs strādājošo un studējošo ventspilnieku atgriešanos pastāvīgai dzīvei un darbam pilsētā,
*izvērtēsim lielo celtniecības objektu, būvju ekonomisko pamatotību un sociālo lietderību.

Pilsētas un ostas attīstība:

*pārdomāta, sabalansēta pilsētas un ostas attīstība, nepasliktinot ventspilnieku dzīves kvalitāti,
*izveidosim ciešu Ventspils domes un Ventspils brīvostas pārvaldes sadarbību,
*atgūt Ventspils ostas statusu - Baltijas lielākā osta,
*veicināsim esošo ostas uzņēmumu darbības nodrošināšanu,
*atbalstīsim jaunu īres namu būvniecību, attīstīsim dzīvojamo fondu, īpaši atbalstot jaunās ģimenes,
*Ventspils vēsturiskā centra (Vecpilsēta, Ostgals) attīstība, īpašs atbalsts investīcijām šajās pilsētas daļās,
*paplašināsim iedzīvotāju grupas, kurām piešķiramas NĪN atlaides,
*Ventspils - pilsēta bez azartspēlēm,

Sociālie jautājumi:

*pārskatīsim un pilnveidosim sociālās palīdzības un atbalsta sistēmu, izveidojot Ventspili kā labāko sociālo pakalpojumu pilsētu Latvijā,
*attīstīsim "mājas aprūpes" un sociālos pakalpojumus invalīdiem, smagi slimiem, vientuļiem pensionāriem un sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām, ko nodrošinās pašvaldība,
*izveidosim psiho-sociālo pakalpojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kuru vecāki strādā ārzemēs,
*nodrošināsim bezmaksas pārvietošanos sabiedriskajā transportā pensionāriem, invalīdiem, represētām personām un daudzbērnu ģimenēm ,
*sniegsim atbalstu pensionētajiem zvejniekiem un jūrniekiem, 1991.gada barikāžu dalībniekiem - ventspilniekiem,
*turpināsim pensionāru sociālo atbalstu ikdienā un svētkos,
*sniegsim psiho-sociālo atbalstu iedzīvotājiem tuva cilvēka smagas saslimšanas, invaliditātes vai pēkšņas paleatīvās aprūpes gadījumos, visu nepieciešamo informāciju operatīvi saņemot uzreiz Ventspils slimnīcā,
*veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Veselības aizsardzība:

*veicināsim Ventspils slimnīcas, kā modernas reģiona nozīmes slimnīcas attīstību,
*ārstu, medicīnas personāla, speciālistu piesaiste pilsētai, nodrošinot viņus ar dzīvojamo platību,
*sadarbojoties ar Kurzemes reģionālajām slimnīcām, izveidosim sistēmu ātrai un kvalitatīvai medicīnisko pakalpojumu saņemšanai.
.
Komunālie pakalpojumi, labiekārtošana:

*pārskatīsim jautājumu par ietvju bezatlīdzības tīrīšanu un uzkopšanu privātīpašumam pieguļošajā pašvaldības teritorijā,
*daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana,
*izveidosim mūsdienīgu dzīvnieku patversmi,
*pārskatīsim galveno komunālo pakalpojumu tarifus.

Transports:

*optimizēsim pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēmu un grafiku, padarot to pieejamāku iedzīvotājiem,
*turpināsim veloceliņu izbūvi, radīsim iespēju izveidot veloceliņu uz apvedtilta,
*izvērtēsim skolēnu bezmaksas transportēšanu uz un no skolas.

Izglītība:

*sekmēsim kvalitatīvas izglītības ieviešanu pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs,
*piesaistīsim jaunos pedagogus, nodrošinot viņus ar dzīvojamo platību,
*veicināsim eksakto zinātņu apgūšanu skolās, veidojot ciešāku sadarbību ar Ventspils tehnikumu un Ventspils augstskolu šo zinību tālākai pilnveidošanai un apguvei,
*sadarbojoties ar Ventspils augstskolu, veicināsim zinātnes attīstību,
*veicināsim pieaugušo mūžizglītību, īpaši atbalstot valodu apguvi.

Kultūra, sports, tūrisms:

*pilnveidosim Ventspils sporta, atpūtas un kultūras dzīvi,
*sekmēsim jauniešu veselīgas, interesantas atpūtas iespējas, sniedzot finansiālu atbalstu ideju realizēšanai,
*nodrošināsim Ventspils profesionālo un amatieru sporta attīstību, paredzot tam finansējumu,
*veicināsim plašāku ārzemju un vietējo mākslinieku piesaisti koncertzālei "Latvija".

Dievs, svētī Ventspili!