Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1991

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ventspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Zlēkās sadarbībā ar LVM izveidot un labiekārtot pastaigu taku ciema centra zaļajā zonā. Taku veidojot saglabāt pēc iespējas esošo ainavu, izvietot apgaismojumu, lai taku iespējams izmantot arī rudens un ziemas tumšajā periodā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
NVO ieguldījums finanšu līdzekļu piesaistē un projektu realizēšanā, kas vērsti uz vides sakārtošanu, sociālā atbalsta sniegšanu pensionāriem, maznodrošinātajiem un krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Projektu īstenošanas vietai noteikti jābūt pagastos, jāuzlabo to infrastruktūra, lai cilvēkiem patiktu dzīvot laukos. Sakārtot daļu pašvaldības autoceļus. Tukšajās ēkās apsvērt iespēju pašvaldībai izveidot pilna laika aprūpes iestādi.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā RPIVA 2014 Pirmsskolas izglītības skolotāja
Vidējā Kuldīgas 2.vidusskola 2010 Vidējā izglītība
Pamata Zlēku pamatskola 2007 Pamatizglītība
Место работы Должность
Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" Ventspils novada Zlēku pagastā Pirmsskolas skolotāja