Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1971

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ventspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt sakārtot sporta infrastruktūru (Piltenes internātu un Ugāles internātu), lai varētu uzņemt sporta nometnes.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Noteikti nedalītu atsevišķās grupās , bet katrs Ventspils novada iedzīvotājs ir jāatbalsta ( vai tie ir jaunieši, uzņēmēji, seniori , daudzbērnu ģimenes utt.).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Izveidot mūsdienīgu skeitparku ,lai veicinātu jauniešu ekstrēmo sporta veidu attistību (skeitparku Piltenē), lai dažādotu jauniešu aktīvās atpūtas iespējas. Noteikti atbalstišu trīs pagastu Vārves, Ventavas un Zūras jauno kultūras centru būvniecību.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Latvijas Treneru tālākizglītības centrs 2011 C kategorijas sporta speciālists
Vidējā Piltenes vidusskola 1989 Vidējā izglītība
Место работы Должность
SIA AM sporta aģentūra Valdes priekšsēdētājs
Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Sporta skola SPARS Vieglatlētikas treneris
Ventspils novada pašvaldība Piltenes stadiona pārvaldnieks
Matisons Runner`s Club, biedrība Valdes priekšsēdētājs
Ventspils novada pašvaldība PII "Taurenītis" interešu izglītības skolotājs- sporta skolotājs
Ventspils novada dome Deputāts