Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1990

Гражданство: Latvija

Место жительства: Valmieras novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Radīt iespēju ikvienam novada iedzīvotājam saturīgi pavadīt brīvo laiku gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sports, kultūra, interešu pulciņi, šie pasākumi veicina veselīgu dzīves uztveri, fizisko un mentālo veselību.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. Uzņēmējus.
2. Pašdarbnieku kolektīvus, sporta klubus, kuri pārstāv novadu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Sakārtota vide pagastos, ceļu stāvoklis no novadu centriem līdz lauku viensētām, jo cilvēki arvien vairāk tendēti dzīvot laukos, strādāt pilsētā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Smiltenes Tehnikums 2016 vetārsta asistents
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2013 profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā ar specializāciju zootehnikā
Strenču vidusskola 2009 vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
Zemnieku saimniecība "Vecķiguļi" īpašnieks
Strenču novada dome deputāts