Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1986

Гражданство: Latvija

Место жительства: Valmieras novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Apvienot kultūras nozari un visus tās darbības virzienus, lai veidotu visā novadā vienotu komunikācijas un darbības sistēmu, attīstības plānu, nākotnes redzējumu un virzību.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Uzņēmējdarbību, jaunos uzņēmējus, īpaši ārpus novada centra, lai vienmērīgi attīstītu novadu un piesaistītu iedzīvotājus.
Senioru dienas centru izveidi ar pilnu sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, socializēšanos un nodrošinātu transportu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Izglītības un uzņēmējdarbības sasaiste un sadarbības veicināšana, un īpašas programmas izveide, lai skolās un arī pirmsskolā būtu iespējams iepazīties, padziļināti apgūt praksē un pieredzē balstītu uzņēmējdarbību.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2012 tiesību zinātnes
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 profesionālais bakalaura grāds ekonomikā
Место работы Должность
Latvijas Republikas Saeima deputāta palīdze
Mazsalacas novada Kultūras centra Deju kopas “Lībieši” mākslinieciskā vadītāja
Kocēnu novada PII “Auseklītis” tautisko deju pulciņa vadītāja