Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!""

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Normunds Mihailovs 1988 SIA "Polymath"
2. Aija Freimane 1971 Latvijas Mākslas akadēmija
3. Kārlis Zemītis 1965 SIA “Zaļās pēdas”
4. Elīna Sokolova-Luca 1983 Vidzemes Augstskola
5. Mārtiņš Janševskis 1988 Vidzemes Augstskola
6. Ieva Freimane-Mihailova 1988 SIA “ZAAO”
7. Indulis Sloka 1988 SIA "Zemvalde Forest"
8. Sanita Tarakānova 1981 Vidzemes slimnīca
9. Kristīne Legzdiņa 1988 SIA "TestDevLab"
10. Jolanta Kalniņa 1970 SIA "Dentalfix"
11. Klāvs Vasiļevskis 1989 Fotogrāfs, pašnodarbinātais
Программа партии
Valmieras novadā mēs esam drosmīgi un tālredzīgi, lai dzīvotu vēl labāk

Mēs, Kustības “Par!” komanda, sākam savā #dzīvesvietā – pagalmā, apkaimē, kopienā, pilsētā un novadā, lai katrs varētu īstenot savas idejas un potenciālu.

1. Par! mājokļu pieejamību un kvalitatīvu dzīvesvietu ikvienam novada iedzīvotājam
• Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, esošās infrastruktūras atjaunošana 15 minūšu braucienā no novada pilsētām, piesaistot privātos investorus, valsts un ES atbalstu.
• Stiprināta Valmieras novada būvvalde, izveidots “zaļais koridors” paātrinātai būvprojektu izskatīšanai.
• Pilsētās un lielajos ciemos ierīkota centralizētā ūdensapgādes sistēma un kanalizācija.
• Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, ierīkojot bērnu laukumus, soliņus, ērtas autostāvvietas un mājdzīvnieku atkritumu urnas.
• Lauku teritorijās – sakārtota ceļu infrastruktūra, pieejami pirmās nepieciešamības pakalpojumi.

2. Par! kvalitatīvu izglītību katram novada bērnam un pieaugušajam
• Spēcīga izglītības pārvalde, kas vērsta uz kvalitatīvām un uz cilvēkiem orientētām mācībām visā novadā.
• Bērnudārzu būvniecība, jauni speciālisti, uzlabota visu novada pedagogu darba kvalitāte un atalgojums, samazināts bērnu skaits grupās.
• Kvalitatīva un darba tirgum aktuāla mūžizglītība, daudzveidīga interešu un neformālā izglītība visiem novada iedzīvotājiem.
• Jaunas, inovatīvas STEM un iekļaujošās izglītības programmas.
• Vidzemes izglītības izcilības centrs ar Vidzemes Augstskolas, Valmieras tehnikuma, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un vispārizglītojošo mācību iestāžu spēcīgu sadarbību.

3. Par! uzņēmējdarbības vidi, kas veicina visu veidu esošo un jauno uzņēmumu attīstību
• Viedā industrija sekmē uzņēmumu sadarbību, nodrošina pasaules līmeņa preču un pakalpojumu eksportu.
• Pieejamas īres telpas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visā novadā.
• Izveidotas koprades telpas jaunuzņēmumiem, attālinātajam darbam un jaunu produktu prototipēšanai.
• Piesaistītas privātās investīcijas jaunu darbavietu nodrošināšanai.
• Bioekonomikas uzņēmējdarbība nodrošina ilgtspējīgu attīstību novadā.

4. Par! transportu un infrastruktūru, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām
• Sakārtoti ceļi un ietves, kas tiek uzturētas labā kārtībā.
• Pieejams un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs sabiedriskā transporta tīkls.
• Loģisks veloceliņu tīkls, kas savieno pilsētas ar novada lauku teritorijām.
• Ātrgaitas internets arī ārpus Valmieras.
• Apgaismojums visās novada pilsētās un lielajos ciemos.

5. Par! veselīgiem un aktīviem iedzīvotājiem
• Atbalsts jaunu ģimenes ārsta prakšu izveidei un esošo pilnveidei.
• Jaunas pastaigu un pārgājienu takas visā novada teritorijā.
• Iedzīvotājiem pieejami esošie stadioni un sporta zāles, jauna brīvā laika un sporta aktivitāšu infrastruktūra.

6. Par! iekļaujošu sabiedrību un uz cilvēkiem orientētu pieeju
• Pieejami mūsdienīgi un sociāli iekļaujoši pakalpojumi ikvienam novada iedzīvotājam.
• Nozīmīga sociālā uzņēmējdarbība, kas rada jaunas darbavietas.
• Atbalsta programma ģimenēm ar bērniem.
• Grupu mājas un pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti.

7. Par! atvērtu pārvaldi un decentralizēti līdzsvarotu visu apdzīvoto vietu attīstību
• Iedzīvotāju kopienas un NVO ir pašvaldības partneri, līdzdalības budžetā tiek atbalstītas vietējās iniciatīvas.
• Vienas pieturas aģentūras nodrošina ērtu un saprotamu iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību.
• Iepirkumi tiek realizēti atbilstoši bioekonomikas, universālā dizaina un zaļā iepirkuma standartiem.

8. Par! radošu vidi, kas veicina novada attīstību
• Novada apdzīvoto vietu tradīciju, svētku un identitātes saglabāšana.
• Aktīva iedzīvotāju līdzdalība amatiermākslas un pašdarbības kolektīvos.
• Teātris, izstāžu zāles, kinoteātris, laikmetīgs muzejs un kultūras festivāli, kas pieejami visiem novada iedzīvotājiem.
• Profesionālās mākslas arhivēšana un saglabāšana.

9. Par! zaļu vidi un ilgtspējīgu attīstību
• Atbalsts atjaunojamo energoresursu ieviešanā un izmantošanā.
• Novada dabas vērtības tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, ezeros atjaunoti zivju resursi, pārtraukta rūpnieciskā zveja.
• Vides izglītības programmas bērniem un pieaugušajiem.
• Bioloģisko atkritumu savākšana, atkritumu šķirošana katram iedzīvotājam.
• Ierīkoti dzeramā ūdens uzpildes punkti, atbalstītas zaļās iniciatīvas – biškopība, pilsētas dārzkopība u. c.

10. Par! Valmieru kā modernu novada centru
• Valmiera ir viedā pilsēta – tehnoloģijas padara iedzīvotāju dzīvi ērtāku un drošāku.
• Gaujas promenāde no Dzelzīša līdz centra tiltam.
• Radošo industriju un tehnoloģiju kvartāls.
• Valmieras tirgus katru dienu strādā ar jaunu elpu.