Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1976

Гражданство: Latvija

Место жительства: Talsu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
1. Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas plāna izstrāde un īstenošana.
2. Degradēto teritoriju un invazīvo sugu tālākas izplatības samazināšana novadā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. Jauno un daudzbērnu ģimeņu atbalsts.
2. Mērķtiecīga vides un infrastruktūras sakārtošana, kas atbalstītu un attīstītu uzņēmējdarbību.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa realizācija.
2. Mērķtiecīga un pārskatāma ceļu un sakaru infrastruktūras attīstība visā novada teritorijā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2004 Mežsaimniecības inženieris
Место работы Должность
LVMI Silava un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija" Galvenā mežsaimniecības inženiere