Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1963

Гражданство: Latvija

Место жительства: Talsu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Talsu un Talsu pauguraines sakārtošanu gājēju un velosipēdistu pilnvērtīgai izmantošanai – moderni informācijas stendi, tiltiņi, atklātas un segtas atpūtas vietas, daudzveidīgi maršruti, radoši nosaukumi utt.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Izglītības iestāžu darbinieki – pilnvērtīgs metodisks, psiholoģisks atbalsts, veselības apdrošināšana, ieguldījuma objektīva novērtēšana. Mājdzīvnieku turētāji (pastaigu laukumi, atbalsts veterinārajai nozarei, vetbiedrībām un patversmei "Ausma")
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Vissvarīgākās un ilgtspējīgākās ir investīcijas jaunatnes izglītībā. To mērķtiecīgi iespējams veikt investējot jomā, kas varētu jauniešus vairāk emocionāli piesaistīt savai dzimtajai/bērnības/jaunības vietai, apzinoties sevi kā novada daļu.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte 2009 Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Vēstures maģistra grāds
Augstākā Latvijas Universtitāte 1992 Vēstures specialitāte, vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja kvalifikācija
Vidējā Talsu 2. vidusskola 1981 Vispārējā
Место работы Должность
Talsu Valsts ģimnāzija Vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāja