Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Toms Markss 1990 Latvijas Riteņbraukšanas federācija
2. Kārlis Lapiņš 1954 Smiltenes novada dome
3. Linda Vecgaile 1981 Raunas novada dome
4. Armands Būda 1986 Apes novada pašvaldība
5. Birute Mežale 1961 Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestāde
6. Rolands Boka 1987 SIA “ERBO”
7. Ainārs Mežulis 1962 Latvijas Investīciju attīstības aģentūra
8. Maira Kupriša 1967 PIKC "Smiltenes tehnikums"
9. Andris Rubins 1976 VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecība
10. Artūrs Vadzis 1991 Kupolen AB (Zviedrijā)
11. Māris Stabiņš 1968 Grundzāles pamatskola
12. Edgars Sijāts 1987 Zemnieku saimniecība "Dravēļi"
13. Beāte Velpe 2000 Studente
14. Jānis Bambulis 1979 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļa
15. Gundega Sauškina 1955 SIA Very Berry
16. Māris Lazdiņš 1954 Smiltenes novada pašvaldība
17. Toms Pavasars 1987 SIA KPV Desing
Программа партии
ZZS/ LRA Smiltenes novada pašvaldību vēlēšanu programma

Smiltenes novads – latviskākais, rosīgākais un skaistākais no
vads Latvijā. Visa pamatā – spēcīgas ģimenes, patriotisms, savstarpējā cieņa, un saliedētība. Arī pēc teritoriālās reformas jaunajam Smiltenes novadam ir jābūt Latvijas veiksmes stāstam uzņēmējdarbībā, sociālajā jomā, drošībā, izglītībā, kultūrā un sportā. Novadam ir jābūt atvērtam pret saviem iedzīvotājiem, lai katrs šeit justos cienīts un novērtēts. Mēs esam par vienmērīgu attīstību dažādās jomās, spējot izvirzīt un sasniegt arī ambiciozus mērķus.

Pārvaldība
- Stratēģiski veiksmīga Smiltenes, Apes un Raunas novadu teritorijas apvienošana.
- Viegli sasniedzama un operatīva iedzīvotāju apkalpošana pašvaldības iestādēs visiem novada iedzīvotājiem.
- Konkurētspējīgs un motivējošs atalgojums pašvaldības un to iestāžu darbiniekiem.
- Pašvaldības struktūrvienību vadītāju un speciālistu sadarbības modeļa uzlabošana.

Tautsaimniecība
- Veicināt veiksmīgu sadarbību ar esošajiem novada uzņēmējiem un radīt labvēlīgu vidi jaunu uzņēmēju piesaistei.
- Stratēģiski apsaimniekot pašvaldībai piederošus vai pārraudzībā esošus infrastruktūras objektus novada teritorijā.
- Turpināt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu visā novadā.
- Veicināt dzīvojamā fonda paplašināšanu novadā.
- Izveidot atvērtā tipa ofisu, ar iespēju kvalitatīvos apstākļos darbu veikt dažādu sfēru darbiniekiem.
- Rīkot jauno uzņēmēju atbalsta programmas.
- Veicināt novada degradēto teritoriju sakopšanu.

Sociālā aprūpe/ veselība
- Palielināt pašvaldības atbalstu vecākiem par bērnu dzimšanu.
- Paplašināt Smiltenes slimnīcas un poliklīnikas pakalpojumus.
- Nodrošināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā.
- Paplašināt krīzes atbalsta centra piedāvātos pakalpojumus.
- Uzlabot esošo un veicināt jaunu infrastruktūru veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Mājdzīvnieku patversmes izveide Smiltenē

Izglītība
- Izveidot skaidru novada izglītības struktūru.
- Turpināt Smiltenes vidusskolas attīstību, padarot to par vienu no trim prestižākajām vidējās izglītības iestādēm Vidzemē.
- Sniegt atbalstu visām novada izglītības iestādēm.
- Sakārtot ēdināšanas atbalsta sistēmu, nodrošināt bezmaksas pusdienas arī 5 - 6 gadus vecajiem bērniem.
- Veicināt bērnudārza rindu samazināšanos, piedāvājot iespējas pagastu bērnudārzos.

Jaunatne
- Izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju novadā.
- Izveidot spēcīgu novada jauniešu centru ar nodaļām Smiltenē, Raunā un Apē.
- Veicināt jauniešu atgriešanos novadā pēc augstskolas vai vidējās speciālās izglītības apgūšanas, piedāvājot digitālu platformu ar darba vietām.
- Piedāvāt visa novada jauniešiem saistošus izglītojošus, veselību veicinošus un izklaidējošus pasākumus.
- Uzrunāt jaunatni caur populārākajiem sociālo tīklu kanāliem.

Drošība
- Palielināt novada pašvaldības policijas kapacitāti.
- Uzlabot ielu infrastruktūru visā novada teritorijā.
- Stiprināt sadarbību ar Valsts policiju un Zemessardzi

Kultūra/ Tūrisms
- Saglabāt un atbalstīt katras novada pilsētas un pagasta kultūras tradīcijas un lielākos pasākumus.
- Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
- Uzlabot kultūras pārvaldību, ar mērķi veicināt kultūras darbinieku radošo un praktisko darbu.
- Organizēt augsta mēroga dažādu jomu kultūras mākslinieku koncertus un izrādes visā novadā.
- Sadarbībā ar tūrisma centru, atrast radošu pieeju novada svētku rīkošanai Smiltenē, Raunā, Apē un pagastos.
- Finansiāli atbalstīt pašdarbnieku iniciatīvas novadā.
- Turpināt Raunas pilsdrupu konservāciju
- Atbalstīt Jāņkalna estrādes rekonstrukciju un apkārtējās teritorijas sakopšanu.
- Ieviest stipendijas valsts mēroga panākumus guvušajiem novada kultūras talantiem.
- Stiprināt novada tūrisma centra kapacitāti ar filiālēm Raunā un Apē.
- Izveidot digitālas tūrisma kartes.

Sports/ aktīvā atpūta
- Padarīt Smiltenes novadu par līderi Vidzemē aktīvās atpūtas iespēju ziņā.
- Sporta un aktīvās atpūtas kompleksa “Teperis” attīstības turpināšana.
- Saglabāt un atbalstīt katras novada pilsētas un pagasta sporta tradīcijas un lielākos tautas, jaunatnes pasākumus.
- Finansiāli atbalstīt sporta un aktīvās atpūtas organizatorus pagastos.
- Esošās sporta infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana.
- Veicināt novada skolu sporta jaunatnes pasākumus.
- Novada sporta mājaslapas un sociālo tīklu kontu izveide un uzturēšana.
- Sporta stipendiju ieviešana jaunajiem sportistiem visās novada mācību iestādēs.
- Novada sporta izcilību parka izveide Smiltenē.
- Palielināt novadā notiekošo valsts un starptautisko pasākumu norisi.