Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ervins Labanovskis 1980 SIA Kainaiži
2. Justīne Buliņa 1993 Raunas vidusskola
3. Elgars Felcis 1986 Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts
4. Līga Krūmiņa-Krīgere 1975 Smiltenes novada muzejs
5. Otārs Putrālis 1973 SIA TCA
6. Arnita Freiberga 1971 Smiltenes tehnikums
7. Rihards Rainbahs 1985 SIA ASE
8. Sintija Rude 1982 SIA LATVIJAS ĶIPLOKS
9. Aigars Lauzis 1981 SIA ZELTINI
10. Sanita Albertiņa 1986 SIA "FIRMA MADARA 89"
11. Ivars Kalniņš 1980 SIA WOODFORM
12. Zane Bērza 1982 SIA “Vecais Brūzis”
13. Juris Sapožņikovs-Pētersons 1977 SIA “Santas Rezidence”
14. Lāsma Vilkasta 1978 SIA "Artex Latvija"
15. Santa Vintere 2003 Skolniece
Программа партии
Mums ir daudzas kopienas – ģimene, kaimiņi, kolektīvs, kurās katrs cilvēks ir vērtība. Pārvarēsim viensētnieka domāšanu, jo tikai ciešākā sadarbībā varam atbalstīt viens otru un paveikt lielas lietas! Novads būs stiprs, ja būs stipras kopienas un ģimenes Smiltenē, Raunā, Apē un visos pagastos. Apvienojoties saglabāsim savu dažādību, bet veidosim kopā efektīvāku pārvaldi.
Veidosim novadu tā, lai visām kopienām un paaudzēm tajā būtu vislabākās iespējas attīstīties, strādāt un atpūsties. Novadu, kur jaunas ģimenes vēlas dzīvot un esošās augt!
Atbalstīt ģimenes būs mūsu prioritāte.

IZGLĪTĪBA
Bērns un viņa izglītības kvalitāte ir galvenais izglītības politikas mērķis.
Izstrādāsim skolotāju piesaistīšanas un noturēšanas programmu, skolas izmantosim kā bāzi mūžizglītības programmām, visā novadā mērķtiecīgi strādāsim ar jauniešiem, atverot jauniešu centru Smiltenē.

SOCIĀLĀ JOMA
Izvērtēsim esošo un uzlabosim sociālā dienesta darbu ar ģimenēm un bērniem.
Saglabāsim esošos sociālā darba speciālistus, sociālos pabalstus un pakalpojumus, kas sevi pierādījuši.
Nodrošināsim dušas un veļas mājas pieejamību.
Ieviesīsim transportu pēc pieprasījuma, kurš pēc ērtas sistēmas nogādās iedzīvotājus galamērķos, ja tiem nav pieejams sabiedriskais vai privātais transports.
Izveidosim Sociālo pakalpojumu centru grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem.

SABIEDRĪBAS IESAISTE
Pēc vienlīdzīgiem principiem sniegsim regulāru atbalstu NVO pamatfunkciju nodrošināšanai.
Veiksim regulāras iedzīvotāju aptaujas un radīsim iespēju tās iniciēt arī iedzīvotājiem.
Uzsāksim līdzdalīgas budžetēšanas projekta ieviešanu, kas ļautu iedzīvotājiem lemt par savu nodokļu izmantošanu.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Paplašināsim grantu programmu uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Ierīkosim uzņēmēju koprades vietu Smiltenē, par paraugu ņemot Skola6 Cēsīs.
Strādāsim kopā ar kokapstrādes sektoru, palīdzot uzņēmējiem radīt augstas pievienotās vērtības produktus.
Atjaunosim uzņēmējdarbības padomes darbību. Regulāri ar uzņēmējiem pārrunāsim ar uzņēmējdarbības vidi saistītos jautājumus.

TŪRISMS
Attīstīsim tematiskos svētkus (piemēram, ģimeņu festivālu), kas iezīmētu novadu Latvijas pasākumu kartē.
Turpināsim attīstīt Smilteni kā ģimenēm draudzīgu dzīves un apmeklējuma vietu, lai tādējādi piesaistītu ģimeņu tūrismu un ekotūrismu.
Radīsim Smiltenē valsts mēroga apskates objektu. Piemēram, ar valsts atbalstu iespējams izveidot "Latvietības centru", pēc Tartu “igauņu” centra parauga.

INFRASTRUKTŪRA
Turpināsim lobēt ceļa Drusti–Rauna–Valmiera asfaltēšanu.
Rekonstruēsim Gaujienas centra ceļu.
Mazināsim atkarību no automašīnām, attīstot veloinfrastruktūru un sabiedrisko transportu.
Rīkosim sabiedrisko apspriedi par veloceļu izbūvi, piemēram, virzienos no Smiltenes uz Bilsku, Blomi, Raunu un no Silvas līdz A2 autoceļam, kā arī Apes un Raunas apkārtnē.
Izstrādāsim plānu jaunu dzīvojamo māju celtniecībai, pirmkārt, veicinot privāto būvnieku ieinteresētību.

SPORTS
Gādāsim, lai visa pašvaldības sporta infrastruktūra būtu bez maksas pieejama novada iedzīvotājiem.
Nodrošināsim, ka bērni un jaunieši sporta pasākumos var piedalīties bez līdzmaksājumiem.
Nodrošināsim daļēji apmaksātu atbildīgo par sportu katrā pagastā un pilsētā.
Katrā apdzīvotā centrā iekārtosim labiekārtotu un apgaismotu sporta laukumu.

PĀRVALDE
Izveidosim pašvaldības revīzijas komisiju, nodrošinot pašvaldībā caurskatāmību, mazinot korupcijas risku. Pašvaldības izdevumi būs publiski līdz sīkām detaļām. 
Ieviesīsim pašvaldības darbinieku darba motivācijas sistēmu.
Trafarēsim pašvaldības autotransportu, preventīvi atturot no tā neatbilstošas izmantošanas.

KULTŪRA
Noteiksim pašvaldībā skaidru atbildību par kultūrvēsturisko objektu kopšanu un attīstīšanu.
Atradīsim ilgtspējīgus un daļēji pašfinansējošus risinājumus Gaujienas, Mēru un citu muižu saglabāšanai un iedzīvināšanai.
Kultūrā attīstīsim trīs virzienus: kultūra kā vide ar darbību (amatiermāksla), kultūra kā socializācijas forma (kultūrvietas), kultūra kā produkts (pasākumi).
Ieviesīsim caurspīdīgu un kritērijos balstītu budžeta sadalīšanu kultūrai uz konkursa pamata.
Izveidosim Smiltenē neformālās un sabiedriskās kultūras telpu, kur satikties radošiem cilvēkiem un visiem dot iespēju tur pavadīt brīvo laiku.

VIDE
Virzīsimies uz  mērķi panākt klimatneitralitāti.
Veicināsim bioloģiskās lauksaimniecības, ilgtspējīgas mežsaimniecības un vietējo pārtikas ķēžu atbalstu.
Ieviesīsim grantu konkursu vides aizsardzības iniciatīvu īstenošanai.
Samazināsim atkritumu apjomu un ieviesīsim bezatkritumu pamatprincipus pašvaldībā.