Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1959

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Rūp lauksaimniecības kā tautsaimniecības nozares attīstība. Lauksaimniecības biznesa pamats - zeme. Jārod iespēja izmainīt pašvaldības īpašuma lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikumi. Jāpārskata lauksaimniecības zemes NĪN aprēķini.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Iestāšos par atbalstiem jaunām ģimenēm ar bērniem, jauniem speciālistiem novada vajadzīgajās profesijās un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Lai uzņēmējdarbība lauku teritorijā būtu ekonomiska, ilgtspējīga, pamats ir sakārtots novada ceļu tīkls. Iestāšos par pašvaldības atbalstu kultūras iestādēm pilsētās un lauku teritorijā, lai veicinātu dažāda vecuma iedzīvotāju iesaisti amatiermākslā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 2009 VADĪBAS ZINĪBAS - UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA PROFESIONĀLAIS MAĢISTRA GRĀDS
Augstākā GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA 2005 PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA GRĀMATVEDĪBĀ
Augstākā LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS AKADĒMIJA 1983 ZEMES IERĪCĪBAS PROGRAMMA
Vidējā GAUJIENAS VIDUSSKOLA 1977 VIDUSSKOLAS PROGRAMMA
Место работы Должность
SIA”SALDUS DRUVA” Valdes priekšsēdētāja
LAUKSAIMNIECĪBAS STATŪTSABIEDRĪBU ASOCIĀCIJA REVIZIJAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SALDUS ROTARY KLUBS KLUBA BIEDRE