Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1989

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt sakārtot pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūru visa novada teritorijā. Gan Brocēnos, Saldū, gan Remtē un citos novada pagastos.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Viena no prioritātēm būtu sakārtot dzīvojamo fondu pagastos, veicinot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu veidojot biedrības. Otra prioritāte būtu veicināt aktīvu vietējo kopienu izveidošanos.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Brocēnu sporta centra iegāde un šīs sporta bāzes attīstīšana kā nozīmīgu valsts mēroga sporta infrastruktūras objektu. Novirzīt papildus līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanai gan novada centros, gan pagastos.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Brocēnu vidusskola 2008 Dabaszinību programma
Banku augstskola 2012 Uzņēmējdarbības vadība
Helsinku universitāte/ Rīgas Tehniskā universitāte 2021 Ievads mākslīgajā intelektā
Место работы Должность
Brocēnu novada pašvaldība Pārvaldes vadītājs
Brocēnu novada iepirkuma komisija Priekšsēdētājs
Brocēnu novada iepirkuma komisija Loceklis