Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1968

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot elastīgu un mērķētu sociālās palīdzības sistēmu, saglabājot Sociālo dienestu kā aģentūru!

2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vietējos jaunos uzņēmējus (tā tiktu radītas jaunas darba vietas) un vietējo kopienu iedzīvotāju valžu izveidošanu katrā pagastā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Papildus līdzekļu novirzīšana no pašvaldības pamatbudžeta ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanai novada pagastos, centros (gan Saldū, gan Brocēnos). Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu infrastruktūras atjaunošana un attīstība.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 2010 Sociālā darba maģistrs
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2007 Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā/specializācija -uzņēmuma vadība
Vidējā Rīgas Pedagoģiskā skola 1996 Pirmsskolas izglītības skolotājs
Место работы Должность
Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" Ģimeņu atbalsta daļas sociālā darbiniece
Saldus novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Ģimenes atbalstam, biedrība Valdes priekšsēdētāja