Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1980

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ropažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot novada iedzīvotājiem pieejami digitālu vietni, lai iesaistītu iedzīvotājus jautājumu risināšanā, viedokļu paušanā, aptaujās, iesniegtu iniciatīvas un rādītu deputātu individuālo veikumu - iniciatīvas, sabiedriskais darbs, atzinības utt.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ar vienlīdzīgu un atvērtu pieeju veidot ģimenei draudzīgu novadu - vienotu sociālo atbalstu, bērniem un jauniešiem pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, prasmju attīstīšanu dažādās ārpusskolas nodarbībās.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Veidot Radošās attīstības centrus novadu apdzīvoto vietu centros, paplašināt esošo Dienas centru piedāvājumu, lai viecinātu ikviena iedzīvotāju interešu, pašizglītošanās vai socializēšanās vajadzību apmierināšanu.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2002 Ekonomists
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas koledža 2000 Mārketinga speciālists
Место работы Должность
SIA "Douglas Latvia" Mārketinga projektu vadītāja