Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1971

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ropažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas jaunbūves / pārbūves II kārtas realizācija un materiāli - tehniskā aprīkošana ar moderāko mācību un tehnoloģisko aprīkojumu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1.Dienas centru darbības pārstrukturizāciju, attīstot tos, kā senioru atbalsta, pieaugušo mūžizglītības un jauniešu radošos centrus.
2.Vangažu invalīdu biedrību, un sniedzot atbalstu guļošām, mazkustīgām personām un personām ar kustību traucējumiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. Atbalsts uzņēmējdarbībai, veidojot uzņemējdarbības atbalsta punktu, konsultējot projektu un investīciju piesaistē novadam.
2. Kultūras un amatniecības pasakumu atbalsts, ar mērķi - iesaistošas un vienotas iedzīvotāju kopienas attīstība.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2014 Doktora studiju programma "Pārtikas zinātne"
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2005 Akadēmiskā maģistra studiju programma "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija"
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1995 Akadēmiskā baklaura studiju programma "Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācija"
Место работы Должность
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Docente
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vadošā pētniece
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola Skolas padomes priekšsēdētāja