Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Voldemārs Platacis 1955 pensionārs
2. Aleksandrs Kļimovs 1986 "Media Source" IK
3. Raimonds Arbidāns 1974 "Rēzeknes namsaimnieks" SIA
4. Andrejs Ančupāns 1960 Rēzeknes tehnikums
5. Ineta Kotāne 1983 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
6. Ēriks Kalvāns 1971 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
7. Dairis Arbidāns 1997 "AD Baltic" SIA
8. Alina Meiere 1991 Jaguar Fitness
9. Ingars Puncuļs 1993 "BITE LATVIJA" SIA
10. Ivo Senkāns 1985 ‘’New Fuels’’ RSEZ SIA
11. Anita Vaivode 1969 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
12. Oļegs Sologubs 1967 "OVSOL" SIA
13. Ivars Grudulis 1975 Saimnieciskās darbības veicējs
14. Mihails Tihonovs 1991 Latvijas Dzelzceļš
15. Jānis Adijāns 1988 Baltica noma SIA
16. Jāzeps Buļs 1962 Valsts zemes dienests
Программа партии
Mūsu mērķis ir rēzekniešu dzīves kvalitātes uzlabošanās, sociālā aizsardzība, iedzīvotāju veselība un labklājība, atbalsts jaunajām ģimenēm un senioriem. Tālredzīga infrastruktūras attīstība, jaunu darba vietu radīšana, tūrisma, kultūras, izglītības un sporta attīstība.

PILSĒTAS ATTĪSTĪBA UN SAIMNIECISKĀ POLITIKA
- Caurspīdīgi iepirkumi un cīņa pret korupciju. Budžeta līdzekļu godprātīga un racionāla izmantošana.
- Remonts/ rekonstrukcija Rīgas, Liepu, Stacijas, V.Seiles, Blaumaņa, Dārzu, Kosmonautu, N.Rancāna, Saules, Skolas, Atmodas, P.Brieža, J.Tiņanova, Dzirnavu, Ziemeļu, Miera un Kooperatīva šķērsielā ar ES līdzfinansējumu un Satiksmes ministrijas atbalstu.
- Cietā seguma uzklāšana pilsētas ielām ar grants segumu.
- Palielināsim līdzfinansējumu no pilsētas budžeta līdz 0,7 milj. EUR gadā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, apgaismojuma sakārtošanai un bērnu rotaļu laukumu izveidei.
- Panāksim kvalitatīvu un regulāru trotuāru un braucamās daļas uzturēšanu kārtībā, īpaši ziemas periodā. Regulāra mitrā ielu uzkopšana siltajā periodā gaisa kvalitātes uzlabošanai.
- Sadarbībā ar Satiksmes, Izglītības un zinātnes ministrijām, SEZ izveidosim Informāciju tehnoloģiju parku, kas var radīt papildus līdz 70 labi apmaksātām darba vietām.
- Sadarbībā ar ministrijām veicināsim atsevišķu institūciju pārcelšanu uz Rēzekni, piesaistot līdz 90 kvalificētas darba vietas.
- Sadarbībā ar Tieslietu ministriju koordinēsim Tiesu nama izveidi, kas radīs iespēju Rēzeknē izveidot papildus līdz 45 kvalificēta darba vietām.
- Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem un Rēzeknes novadu, Ančupānu un Stādītā meža teritoriju sakārtošana un rekreācijas iespēju dažādošana.
- Ievērojami palielināsim zaļo apstādījumu apjomu. Par godu katram jaundzimušajam rēzeknietim iestādīsim koku pilsētā.
- Bezmaksas sabiedrisko tualešu uzstādīšana pilsētas mikrorajonos.
- Atbalstīsim diennakts aptiekas darbību Rēzeknē.
- Palielināsim vietu skaitu dzīvnieku patversmē, dzīvnieku uzturēšanas kvalitāti un ilgumu.
- Izveidosim labiekārtotus suņu pastaigu laukumus pilsētas mikrorajonos.
- Palielināsim iedzīvotāju drošību, uzstādot papildus videonovērošanas kameras pilsētas teritorijā.
- Maksimāli samazināsim karstā ūdens piegādes pārtraukumu pilsētas mikrorajonos vasarā.
- Attīstīsim pilsētas tūrisma infrastruktūru, izveidosim atbalsta programmu nozares uzņēmumiem, kas dos iespēju izveidot līdz 90 jaunām darbavietām.
- Panāksim pilsētai svarīgu jautājumu regulāru publisku apspriešanu.

SOCIĀLĀ POLITIKA
- Plaša sociālā atbalsta programma pilsētas iedzīvotajiem COVID-19 ierobežojumu laikā.
- Samazināsim “Rēzeknes Siltumtīkli”, “Rēzeknes ūdens” un “Rēzeknes namsaimnieks” rēķinus līdz 15 %.
- Saglabāsim bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā Rēzeknē deklarētajiem iedzīvotājiem.
- Bezmaksas ēdināšana visiem Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
- Līdz 80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide vienīgajam mājoklim Rēzeknē deklarētajām ģimenēm ar diviem un vairāk bērniem un vientuļiem pensionāriem.
- Ikgadēja kompensācija līdz 90 EUR Rēzeknē deklarētajiem pensionāriem un invalīdiem medicīniskajiem pakalpojumiem Rēzeknes slimnīcā.
- Ienākumu griestu paaugstināšana maznodrošinātā statusa saņemšanai līdz 400 EUR pirmajam vai vienīgajam ģimenes loceklim, līdz 290 EUR pārējiem.
- Atjaunosim apbedīšanas pabalstu, dokumentu noformēšanas pabalstu, izglītības ieguves pabalstu un dāvanu karšu izsniegšanu pirmklasniekiem.
- Atbalsts kompensācijas veidā veselības aprūpei (līdz 120 EUR gadā) Rēzeknē deklarētajiem onkoloģijas slimniekiem.
- Nodrošināsim kvalitātes piemaksu medicīnas darbiniekiem, pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.
- Bezmaksas veselības apdrošināšana pedagogiem, PII darbiniekiem, izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem un tehniskajam personālam.

JAUNATNE, IZGLĪTĪBA, SPORTS, KULTŪRA
- Atbalstīsim dažādu Rēzeknē dzīvojošo tautību, ticību, tradīciju kopšanas un attīstīšanas aktivitātes.
- Saglabāsim un attīstīsim latgaliskās kultūrvides un identitātes stiprināšanas aktivitātes. Atbalstīsim novadmācības programmas apgūšanu skolās.
- Nodrošināsim jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un aktīvajā pilsētas dzīvē.
- Budžeta līdzekļu piešķiršana jauniešu iniciatīvu projektiem.
- Atbalstīsim profesionālās un pašdarbības kultūras kolektīvus.
- Atbalstīsim profesionālā un tautas sporta stiprināšanas aktivitātes.
- Atbalstīsim stipendiju piešķiršanu studentiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā stratēģiski nozīmīgās studiju programmās.