Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1960

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Gribu izveidot papildus apmācības programmu talantīgiem skolēniem (pedagogu apmācība, ekspertu nodarbības talantīgo skolēnu atbalstam, psiholoģiskais atbalsts skolēniem un vecākiem, apmācības reģiona augstskolās, stipendiju programma).
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darbavietu radīšana un investīciju piesaisti novadā; jauno speciālistu piesaistei un reemigrācijai, piedāvājot darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu un dzīvojamo fondu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs: infrastruktūras, īpaši ceļu, rekonstrukcijas projekti visos jaunveidojamā novada pagastos, kvalitatīvas, konkurētspējīgas un iekļaujošās izglītības iespējas visā novadā ikvienam skolēnam.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Preiļu 1.vidusskola 1979 Vispārējā vidējā izglītība
Augstākā Latvijas Valsts Universitāte 1984 Vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, maģistra grāds pedagoģijā
Место работы Должность
Preiļu 1.pamatskola Direktore
Preiļu novada Izglītības pārvalde Sociālās un pilsoniskās jomas starpnovadu metodiskās jomas koordinatore
Latgales partija Biedrs
LIZDA Biedrs
Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība Biedrs