Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1956

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vēlos , lai jaunajā Preiļu novadā tiktu saglabātas lauku skolas, jo ir ļoti svarīgi, lai skola atrastos tuvāk dzīvesvietai. Līdz ar to jaunās ģimenes droši var atgriezties laukos, lauki atdzīvojas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu infrastruktūras sakārtošanu gan pilsētā, gan lauku teritorijās (apgaismojums ciematos, kvalitatīvi ceļi).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputātes prioritātes pašvaldības investīcijām būs autoostas atjaunošana, komunālās saimniecības sakārtošana.(ūdensvadi, kanalizācijas ierīkošana gan pilsētā, gan laukos).
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1980 Matemātika un fizika
Место работы Должность
Salas pamatskola Skolotāja
Preiļu novada dome Deputāte
Biedrība "Sabiedriskais centrs "Smelteriešu cimdiņš"" Biedrs
Salas pamatskola Komisijas loceklis pedagogu piemaksu sadalei
Latgales partija Biedrs