Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1963

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Pabeigt iztrūkstošā posma izbūvi gājēju celiņam Aglonā un saglabāt labo, kas iepriekš paveikts.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos veidot Preiļu novadu kā ģimenēm draudzīgu novadu, kurā attīstoties uzņēmējdarbībai,veidojas vienmērīgi stipra ekonomika, kā pilsētā tā arī laukos. Novadu kurā ir izglītota, aktīva un vesela sabiedrība, droša un ekoloģiska vide.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Veidojot videi draudzīgu, jaunām idejām atvērtu un saimnieciski darbīgu Aglonas pagastu–pagastu, kurā notiek sadarbība kopēju mērķu sasniegšanā, , vietu–kura ir pievilcīga ne tikai tūristiem, bet Aglonu kā vietu uz kuru ir vēlme atgriezties un dzīvot
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 1986 Fizikas-matemātikas fakultāte
Место работы Должность
Preiļu novada dome Projektu vadītāja
Aglonas novada dome Deputāts
Priežmalas pamatskola Pedagogs
Aglonas novada biedrība "Neaizmirstule" Valdes locekle